Górne menu wyboru

Dolne menu wyboru - dla uczniów, rodziców oraz dokumenty">


PLAN LEKCJI

DZWONKI

ZASTĘPSTWA

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

ARCHIWUM

SPRAWA DLA DYREKTORA

SPRAWA DLA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
2019-04-03
grafika dla - Dał nam przykład Bogusławski jak pracować mamy

Dał nam przykład Bogusławski jak pracować mamy

Uczniowie I LO w Radomsku o swoich zadaniach do XXV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Fabianiego w Radomsku: Ewelina Stefańska oraz Mateusz Wędzonka postanowili stawić czoła wymaganiom rekrutacyjnym i kandydować do polskiego parlamentu - XXV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, która odbędzie się 1 czerwca 2019 roku. 

Sejm Dzieci i Młodzieży jest projektem edukacyjnym realizowanym od 1994 roku przez Kancelarię Sejmu we współpracy z innymi instytucjami. Celem projektu jest kształtowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej przez zaktywizowanie młodzieży na rzecz własnej społeczności lokalnej, a także upowszechnienie wiedzy na temat działania polskiego Sejmu i demokracji parlamentarnej. 

grafika dla - Dał nam przykład Bogusławski jak pracować mamy

Uczestnicy wyłaniani są w drodze konkursu na podstawie zrealizowanego zadania rekrutacyjnego. Temat tegorocznych obrad to „Posłowie Sejmu II RP. Ich losy i działalność w okresie II wojny światowej i okupacji”. Wszyscy chętni do wzięcia udziału w konkursie muszą zrealizować projekt w którym, w sposób trwały, upamiętnią losy i działalność posła, sprawującego mandat w latach 1918-1939, który podczas II wojny światowej działał dla dobra ojczyzny. Młodzież I LO w Radomsku, realizując zaplanowane zadania, chce trafić zarówno do społeczności z terenów rodzinnych posła Bogusławskiego oraz mieszkańców Radomska. 

Swoje przygotowania do realizacji zadania rekrutacyjnego Mateusz i Ewelina podzielili na trzy części: badawczą, część realizowaną na terenie gminy Wola Krzysztoporska i część realizowaną na terenie miasta Radomsko. 

grafika dla - Dał nam przykład Bogusławski jak pracować mamy

Uczniowie najpierw wybrali posła działającego w czasach II RP, w tym przypadku Aleksandra Bogusławskiego, wywodzącego się z okolic Woli Krzysztoporskiej a następnie wyruszyli w jego rodzinne strony. Tam udało im się spotkać z rodziną nieżyjącego już posła oraz społecznością lokalną. Kandydaci do SDiM zebrali informacje na jego temat oraz wskazówki do realizacji zadania. Młodzież skontaktowała się z historykami badającymi działalność posła Bogusławskiego – Panem Wojciechem Kamińskim – lokalnym pasjonatem historii, dr hab. Marcinem Wichmanowskim z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.  Ich działania wspiera również Pan Zbigniew Ziemba - wicemarszałek Województwa Łódzkiego, a zarazem historyk, wywodzący się z rodzinnych stron Bogusławskiego. Młodzież przestudiowała opracowania historyczne oraz część pamiętników Bogusławskiego. Z powyżej wymienionych źródeł Ewelina i Mateusz dowiedzieli się nie tylko o ciekawej działalności posła, ale również o cechach jakie charakteryzowały Bogusławskiego, tj. m.in. przyzwoitość, pracowitość i oddanie powierzonym zadaniom. Młodzież na tej podstawie stworzyła stronę internetową: www.aleksanderboguslawski.pl zawierającą esencję informacji o pośle Bogusławskim. Z biegiem czasu Mateusz, jako uczeń klasy humanistycznej ma w planach rozszerzać ją o dalsze informacje. 

grafika dla - Dał nam przykład Bogusławski jak pracować mamy

W piątek 29 marca 2019 roku, dzięki wsparciu Posłów na Sejm – Pani Anny Milczanowskiej oraz Krzysztofa Maciejewskiego oraz ES Banku – Banku Spółdzielczego, społeczności oraz Rady Rodziców I LO Ewelina i Mateusz przedstawili postać posła na Sejm II RP: Aleksandra Bogusławskiego mieszkańcom Gomulina. Przeprowadzili spotkanie, na które zaproszono rodzinę nieżyjącego posła Bogusławskiego, lokalne władze, mieszkańców, dyrekcję, grono pedagogiczne i społeczność Szkoły Podstawowej w Gomulinie, przedstawicieli Gminnego Ośrodka Kultury oraz lokalnej biblioteki. Uczniowie I LO w Radomsku zapoznali zebranych gości z życiorysem parlamentarzysty, a następnie przeprowadzili quiz dla młodzieży. Za udzielenie poprawnych odpowiedzi gimnazjaliści z lokalnej szkoły dostali liczne upominki sejmowe przekazane przez Posłów na Sejm – Panią Annę Milczanowską oraz Pana Krzysztofa Maciejewskiego. Następnie w trakcie zorganizowanego poczęstunku zebrani goście mogli także wysłuchać kolejnych ciekawostek z życia Posła Bogusławskiego, także z czasów II wojny światowej, przekazanych przez członków jego rodziny. Ewelina i Mateusz przekazali społeczności Gomulina Ławkę Bogusławskiego z tabliczką informacyjną oraz kodem QR przekierowującym na stronę o Pośle Bogusławskim. Wcześniej zlecili wykonanie obrazu z wizerunkiem Posła, który zawisnął w gminnej bibliotece w Gomulinie i będzie na stałe upamiętniać działalność parlamentarzysty II RP. 

grafika dla - Dał nam przykład Bogusławski jak pracować mamy

W ramach zapoznania mieszkańców Radomska z postacią Bogusławskiego, Ewelina i Mateusz zainicjowali kolejne działania. Na spotkaniu z Prezydentem Miasta Radomska – Panem Jarosławem Ferencem i po wcześniejszych konsultacjach z Panią Marzanną Proszowską – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami z Urzędu Miasta w Radomsku postanowili zrealizować projekt Krokusy dla Bogusławskiego. Prezydent Ferenc wyraził zgodę na zasadzenie cebulek kwiatowych krokusów na skwerze przy tzw. Wielorybku oraz umieszczenie na ogrodzeniu pobliskiego boiska tablicy informacyjnej upamiętniającej Posła Bogusławskiego. Teren ten jest niezwykle popularny wśród młodzieży i osób starszych, a kwitnące wiosną kwiaty będą co roku cieszyć oko Radomszczan i przypominać o działalności Bogusławskiego. Oprócz tego, uczniowie aplikujący do SDiM, przeprowadzili w wybranych drużynach ZHP Hufca Radomsko gawędy oraz gry terenowe zapoznające harcerzy i zuchy o wybranym bohaterze. Ostatnia inicjatywa promująca postać posła II RP polega na rozdystrybuowaniu ulotek z kodem QR, który przekieruje mieszkańców miasta na stronę: www.aleksanderboguslawski.pl

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Fabianiego w Radomsku: Mateusz Wędzonka i Ewelina Stefańska mają nadzieję, że podjęcie szerokiego spektrum działań w celu zapoznania jak największej ilości osób z postacią Bogusławskiego przełoży się na pozytywne rozpatrzenie ich aplikacji do Sejmu Dzieci i Młodzieży. Liczą, że już za kilkanaście tygodni: 1 czerwca 2019 roku zasiądą w ławach sejmowych przy ulicy Wiejskiej w Warszawie. 

grafika dla - Dał nam przykład Bogusławski jak pracować mamy grafika dla - Dał nam przykład Bogusławski jak pracować mamy grafika dla - Dał nam przykład Bogusławski jak pracować mamy
grafika dla - Dał nam przykład Bogusławski jak pracować mamy grafika dla - Dał nam przykład Bogusławski jak pracować mamy grafika dla - Dał nam przykład Bogusławski jak pracować mamy

AKTUALNOŚCI

2019-12-06
grafika dla - SZLACHETNA PACZKA

SZLACHETNA PACZKA

Oj dzisiaj i nie tylko dzisiaj się działo!!! Szlachetnych paczek jest tyle, że straciliśmy już chyba rachubę. Bodaj 61 :-). OGROMNE DZIĘKI DLA CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ: UCZNIÓW, ABSOLWENTÓW, RODZICÓW, NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW I LO!!! JESTEŚCIE WIELCY!!! Jutro zawozimy paczki do dwóch wybranych przez nas rodzin!

grafika dla - SZLACHETNA PACZKA grafika dla - SZLACHETNA PACZKA grafika dla - SZLACHETNA PACZKA
2019-12-05

Sukces naszej uczennicy

W 5. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego "Video, ergo sum - Widzę, więc jestem"organizowanym przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie. Uczennica klasy II C Klaudia Zasada zdobyła III miejsce za napisanie recenzji filmu pt. "Zimna wojna". Opiekę merytoryczną sprawowała Prof. Anna Pędziwiatr. 

https://rok.czestochowa.pl/events.php?GroupId=1&ItemId=801

2019-12-05
grafika dla - KSIĄZKA GRUDNIA

Książka grudnia

Na długie grudniowe wieczory polecam fascynującą powieść Noaha Gordona pt. „Medicus”.

Anglia, XI wiek. Rob J. Cole, syn cieśli i hafciarki, po śmierci rodziców zostaje pomocnikiem wędrownego balwierza parającego się również leczeniem. Wykazuje nie tylko zapał do nauki, ale też ową szczególną wrażliwość, która pozwala "czytać" w chorym organizmie, dostrzegać w nim wolę walki lub chęć poddania się. Punktem zwrotnym w jego życiu staje się spotkanie z żydowskim lekarzem, którego kunszt przewyższa nikłe umiejętności średniowiecznych medyków. Odtąd każdym krokiem Roba kieruje jedno tylko pragnienie: dotrzeć do Isfahanu i zostać uczniem sławnego perskiego lekarza, Ibn Siny, w świecie zachodnim zwanego Awicenną.

Powieść jest wyjątkowo prosta, nie ma w niej zawiłości, wyjątkowych intryg ani zagadek. Jest natomiast odpowiednia ilość akcji i napięcia. Podziw czytelnika wzbudza obszerna ilość różnych informacji o średniowiecznej medycynie, zwyczajach i kulturze chrześcijaństwa, islamu oraz judaizmu. 

Jadwiga Banaszczyk

KOMUNIKATY...

2019-12-03

ROZMÓW O HERBERCIE CIĄG DALSZY

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych działaniach projektowych. W piątek, 13 grudnia, na 4 i 5 godzinie lekcyjnej odbędą się warsztaty poświęcone tekstom Zbigniewa Herberta.

Wydarzenie to wiąże się z realizacją projektu „Poezja współczesna i jej interpretacje – w słowie i obrazie”, w którym chętni uczniowie we współpracy z opiekunami w trzech sekcjach (j. polski, j. niemiecki i j. angielski) zajmują się utworami poetyckimi. Na zgłoszenia czekamy do 11 grudnia. Liczba miejsc jest ograniczona.

Dołącz do nas!

Iwona Bałazińska
Anna Piotrowska

2019-10-03

PROJEKTY...

DNI KINA - INFORMACJE Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa Bieg na orientację
Projekt Comenius GIODO Dzieciom e-Twinning
DYSKUSYJNE KLUBY EDUKACYJNE
KONKURS MATEMATYCZNY POKOMAT Dołączyliśmy do społecznej kampanii - Cała Polska czyta dzieciom WSPÓŁPRACA Z BETEL
TYDZIEŃ ZDROWIA Poezja współczesna i jej interpretacje – w słowie i obrazie

PATRONAT

Uniwersytet Łódzki
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Politechnika Częstochowska

PARTNERZY SZKOŁY

Logo Archiwum Karla Dedeciusa Logo Uniwersytetu Europejskiego we Frankfurcie

Społeczna Akademia Nauk w Radomsku

SPONSORZY

Sponsor - Fabryka mebli giętych FAMEG

CERTYFIKATY

II miejsce - koszykówka chłopców Fundacja Wszystkich Świętych Olimpiada wiedzy ekonomicznej II miejsce - koszykówka dziewcząt Dyplom - Szkoła do hymnu Dyplom - II miejsce w piłce nożnej
Euroweek
jak nie czytam, jak czytam
Szkoła promująca zdrowie
UNICEF - I LO z prawami dziecka
  • Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej
  • Przejdź do strony Strostwa Powiatowego w Radomsku
  • Nasz kanał na portalu Youtube.com
  • Nasz profil na Facebook
  • Nasz profil na Instagramie
Stopka strony
I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego w Radomsku
2011 - 2019

Polityka prywatności