Górne menu wyboru

Dolne menu wyboru - dla uczniów, rodziców oraz dokumenty">


PLAN LEKCJI

DZWONKI

ZASTĘPSTWA

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

ARCHIWUM

SPRAWA DLA DYREKTORA

SPRAWA DLA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
2019-04-03
grafika dla - Dał nam przykład Bogusławski jak pracować mamy

Dał nam przykład Bogusławski jak pracować mamy

Uczniowie I LO w Radomsku o swoich zadaniach do XXV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Fabianiego w Radomsku: Ewelina Stefańska oraz Mateusz Wędzonka postanowili stawić czoła wymaganiom rekrutacyjnym i kandydować do polskiego parlamentu - XXV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, która odbędzie się 1 czerwca 2019 roku. 

Sejm Dzieci i Młodzieży jest projektem edukacyjnym realizowanym od 1994 roku przez Kancelarię Sejmu we współpracy z innymi instytucjami. Celem projektu jest kształtowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej przez zaktywizowanie młodzieży na rzecz własnej społeczności lokalnej, a także upowszechnienie wiedzy na temat działania polskiego Sejmu i demokracji parlamentarnej. 

grafika dla - Dał nam przykład Bogusławski jak pracować mamy

Uczestnicy wyłaniani są w drodze konkursu na podstawie zrealizowanego zadania rekrutacyjnego. Temat tegorocznych obrad to „Posłowie Sejmu II RP. Ich losy i działalność w okresie II wojny światowej i okupacji”. Wszyscy chętni do wzięcia udziału w konkursie muszą zrealizować projekt w którym, w sposób trwały, upamiętnią losy i działalność posła, sprawującego mandat w latach 1918-1939, który podczas II wojny światowej działał dla dobra ojczyzny. Młodzież I LO w Radomsku, realizując zaplanowane zadania, chce trafić zarówno do społeczności z terenów rodzinnych posła Bogusławskiego oraz mieszkańców Radomska. 

Swoje przygotowania do realizacji zadania rekrutacyjnego Mateusz i Ewelina podzielili na trzy części: badawczą, część realizowaną na terenie gminy Wola Krzysztoporska i część realizowaną na terenie miasta Radomsko. 

grafika dla - Dał nam przykład Bogusławski jak pracować mamy

Uczniowie najpierw wybrali posła działającego w czasach II RP, w tym przypadku Aleksandra Bogusławskiego, wywodzącego się z okolic Woli Krzysztoporskiej a następnie wyruszyli w jego rodzinne strony. Tam udało im się spotkać z rodziną nieżyjącego już posła oraz społecznością lokalną. Kandydaci do SDiM zebrali informacje na jego temat oraz wskazówki do realizacji zadania. Młodzież skontaktowała się z historykami badającymi działalność posła Bogusławskiego – Panem Wojciechem Kamińskim – lokalnym pasjonatem historii, dr hab. Marcinem Wichmanowskim z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.  Ich działania wspiera również Pan Zbigniew Ziemba - wicemarszałek Województwa Łódzkiego, a zarazem historyk, wywodzący się z rodzinnych stron Bogusławskiego. Młodzież przestudiowała opracowania historyczne oraz część pamiętników Bogusławskiego. Z powyżej wymienionych źródeł Ewelina i Mateusz dowiedzieli się nie tylko o ciekawej działalności posła, ale również o cechach jakie charakteryzowały Bogusławskiego, tj. m.in. przyzwoitość, pracowitość i oddanie powierzonym zadaniom. Młodzież na tej podstawie stworzyła stronę internetową: www.aleksanderboguslawski.pl zawierającą esencję informacji o pośle Bogusławskim. Z biegiem czasu Mateusz, jako uczeń klasy humanistycznej ma w planach rozszerzać ją o dalsze informacje. 

grafika dla - Dał nam przykład Bogusławski jak pracować mamy

W piątek 29 marca 2019 roku, dzięki wsparciu Posłów na Sejm – Pani Anny Milczanowskiej oraz Krzysztofa Maciejewskiego oraz ES Banku – Banku Spółdzielczego, społeczności oraz Rady Rodziców I LO Ewelina i Mateusz przedstawili postać posła na Sejm II RP: Aleksandra Bogusławskiego mieszkańcom Gomulina. Przeprowadzili spotkanie, na które zaproszono rodzinę nieżyjącego posła Bogusławskiego, lokalne władze, mieszkańców, dyrekcję, grono pedagogiczne i społeczność Szkoły Podstawowej w Gomulinie, przedstawicieli Gminnego Ośrodka Kultury oraz lokalnej biblioteki. Uczniowie I LO w Radomsku zapoznali zebranych gości z życiorysem parlamentarzysty, a następnie przeprowadzili quiz dla młodzieży. Za udzielenie poprawnych odpowiedzi gimnazjaliści z lokalnej szkoły dostali liczne upominki sejmowe przekazane przez Posłów na Sejm – Panią Annę Milczanowską oraz Pana Krzysztofa Maciejewskiego. Następnie w trakcie zorganizowanego poczęstunku zebrani goście mogli także wysłuchać kolejnych ciekawostek z życia Posła Bogusławskiego, także z czasów II wojny światowej, przekazanych przez członków jego rodziny. Ewelina i Mateusz przekazali społeczności Gomulina Ławkę Bogusławskiego z tabliczką informacyjną oraz kodem QR przekierowującym na stronę o Pośle Bogusławskim. Wcześniej zlecili wykonanie obrazu z wizerunkiem Posła, który zawisnął w gminnej bibliotece w Gomulinie i będzie na stałe upamiętniać działalność parlamentarzysty II RP. 

grafika dla - Dał nam przykład Bogusławski jak pracować mamy

W ramach zapoznania mieszkańców Radomska z postacią Bogusławskiego, Ewelina i Mateusz zainicjowali kolejne działania. Na spotkaniu z Prezydentem Miasta Radomska – Panem Jarosławem Ferencem i po wcześniejszych konsultacjach z Panią Marzanną Proszowską – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami z Urzędu Miasta w Radomsku postanowili zrealizować projekt Krokusy dla Bogusławskiego. Prezydent Ferenc wyraził zgodę na zasadzenie cebulek kwiatowych krokusów na skwerze przy tzw. Wielorybku oraz umieszczenie na ogrodzeniu pobliskiego boiska tablicy informacyjnej upamiętniającej Posła Bogusławskiego. Teren ten jest niezwykle popularny wśród młodzieży i osób starszych, a kwitnące wiosną kwiaty będą co roku cieszyć oko Radomszczan i przypominać o działalności Bogusławskiego. Oprócz tego, uczniowie aplikujący do SDiM, przeprowadzili w wybranych drużynach ZHP Hufca Radomsko gawędy oraz gry terenowe zapoznające harcerzy i zuchy o wybranym bohaterze. Ostatnia inicjatywa promująca postać posła II RP polega na rozdystrybuowaniu ulotek z kodem QR, który przekieruje mieszkańców miasta na stronę: www.aleksanderboguslawski.pl

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Fabianiego w Radomsku: Mateusz Wędzonka i Ewelina Stefańska mają nadzieję, że podjęcie szerokiego spektrum działań w celu zapoznania jak największej ilości osób z postacią Bogusławskiego przełoży się na pozytywne rozpatrzenie ich aplikacji do Sejmu Dzieci i Młodzieży. Liczą, że już za kilkanaście tygodni: 1 czerwca 2019 roku zasiądą w ławach sejmowych przy ulicy Wiejskiej w Warszawie. 

grafika dla - Dał nam przykład Bogusławski jak pracować mamy grafika dla - Dał nam przykład Bogusławski jak pracować mamy grafika dla - Dał nam przykład Bogusławski jak pracować mamy
grafika dla - Dał nam przykład Bogusławski jak pracować mamy grafika dla - Dał nam przykład Bogusławski jak pracować mamy grafika dla - Dał nam przykład Bogusławski jak pracować mamy

AKTUALNOŚCI

2019-06-12
grafika dla - UNICEF

SZKOŁA Z PRAWAMI DZIECKA

W marcu bieżącego roku, nasze liceum przystąpiło do programu UNICEF. Jednym z bardzo ważnych obszarów działań tej organizacji jest edukacja i kształtowanie świadomości dzieci i młodzieży. W ramach IV edycji projektu Szkoła z Prawami Dziecka, w kilku klasach, na lekcjach języka angielskiego, francuskiego oraz niemieckiego, odbyły się zajęcia poruszające tę tematykę. Młodzież poznawała słownictwo, tworzyła mapy mentalne, plakaty, pracowała z piosenką i materiałami wideo w językach obcych. Jednocześnie dyskutowano nad problemem nieprzestrzegania tych praw na świecie i możliwościami walki z obecną sytuacją. Wnioski młodzieży związane były z koniecznością tworzenia przyjaznej atmosfery wokół siebie i przestrzegania praw dziecka na gruncie lokalnym. Każdy gest dobroci i zainteresowanie problemem ma znaczenie dla całego świata. 

Koordynatorami projektu w szkole są nauczyciele języków obcych: Anna Jędrzejczyk, Justyna Broniszewska i Aleksandra Zamożna-Patek. 

PLAKAT - KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
2019-06-11
grafika dla - JAK NIE CZYTAM JAK CZYTAM

JAK NIE CZYTAM JAK CZYTAM

7 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 nasza szkoła wzięła udział w IV edycji najpopularniejszej akcji czytelniczej w Polsce pod hasłem „ JAK NIE CZYTAM JAK CZYTAM”.

Uczniowie klasy II a spędzili czas na świeżym powietrzu, czytając swoje ulubione książki. 

Kto powiedział, że matematycy nie czytają ;-)

Akcję koordynują: p. Jadwiga Banaszczyk i p. Anna Piotrowska

2019-06-09
grafika dla - PROCESJA JADWIŻAŃSKA

PROCESJA Z RELIKWIAMI św. JADWIGI KRÓLOWEJ

9 czerwca ulicami naszego miasta przeszła procesja z relikwiami św. Jadwigi Królowej. Rozpoczęła się pod Kolegiatą św. Lamberta, a zakończyła wejściem do Kościoła pw. św. Jadwigi Królowej. Po drodze zatrzymała się przy trzech stacjach: przy urzędzie miasta (św. Jadwiga wzór sprawiedliwej władzy), przy naszej szkole (św. Jadwiga krzewicielka kultury i oświaty) i przy przychodni lekarskiej przy ul. Armii Krajowej. Warto zaznaczyć, że relikwie nieśli również uczniowie naszego Liceum: Bartosz Hasik, Dawid Pawelec, Bartosz Pasak i Mikołaj Zatoń. W uroczystości wziął udział poczet sztandarowy I LO w składzie: Mateusz Zagórowicz, Aleksandra Crcoroska, Aleksandra Wawrzyniak i Daniel Pluciński. 

Radosław Oziembała

grafika dla - PROCESJA JADWIŻAŃSKA grafika dla - PROCESJA JADWIŻAŃSKA grafika dla - PROCESJA JADWIŻAŃSKA

KOMUNIKATY...

2019-06-12

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza nabór do Rady Dzieci i Młodzieży

Rusza nabór do czwartej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Rada jest organem pomocniczym Ministra. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektów dokumentów opracowywanych w ministerstwie, odnoszących się do spraw dzieci i młodzieży oraz przedstawianie własnych propozycji zmian w edukacji.

Termin zgłoszeń mija 31 lipca 2019 roku.

Więcej informacji pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja/men-oglasza-nabor-do-rady-dzieci-i-mlodziezy

2019-05-21

Bezpieczna Szkoła

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku niniejszym informuje, że w szkole funkcjonują procedury bezpieczeństwa oraz zachowania w sytuacji nadzwyczajnej.

Na stronie internetowej naszej szkoły: www.fabiani.edu.pl (w zakładce DLA RODZICA) zamieszczony został również dokument „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”, przygotowany dla dyrektorów, nauczycieli i rodziców. Stanowi on kompendium wiedzy oraz zbiór rekomendacji dotyczących działań profilaktycznych związanych z ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole lub placówce.

Przedstawiamy również wykaz numerów telefonów oraz osób i instytucji, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno - pedagogicznej i wychowawczej.

2019-01-27

KOMUNIKAT

Mamy dla Was świetną wiadomość! Od dzisiaj, przebywając na terenie szkoły możecie używać naszego geofiltra na Snapchacie!

2018-04-10

PROJEKTY...

DNI KINA - INFORMACJE Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa Bieg na orientację
Projekt Comenius GIODO Dzieciom e-Twinning
DYSKUSYJNE KLUBY EDUKACYJNE
KONKURS MATEMATYCZNY POKOMAT Dołączyliśmy do społecznej kampanii - Cała Polska czyta dzieciom WSPÓŁPRACA Z BETEL
TYDZIEŃ ZDROWIA Poezja współczesna i jej interpretacje – w słowie i obrazie

PATRONAT

Uniwersytet Łódzki
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Politechnika Częstochowska

PARTNERZY SZKOŁY

Logo Archiwum Karla Dedeciusa Logo Uniwersytetu Europejskiego we Frankfurcie

Społeczna Akademia Nauk w Radomsku

SPONSORZY

Sponsor główny DNI KINA Sponsor - Fabryka mebli giętych FAMEG Sponsor - Bieg na orientacje

CERTYFIKATY

II miejsce - koszykówka chłopców Certyfikat edukacji patriotycznej Młoda krew ratuje życie II miejsce - koszykówka dziewcząt Certyfikat edukacji patriotycznej Dyplom - II miejsce w piłce nożnej
Szkoła promująca zdrowie
  • Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej
  • Przejdź do strony Strostwa Powiatowego w Radomsku
  • Nasz kanał na portalu Youtube.com
  • Nasz profil na Facebook
  • Nasz profil na Instagramie
Stopka strony
I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego w Radomsku
2011 - 2019

Polityka prywatności