Górne menu wyboru

Dolne menu wyboru - dla uczniów, rodziców oraz dokumenty">


PLAN LEKCJI

DZWONKI

ZASTĘPSTWA

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

ARCHIWUM

SPRAWA DLA DYREKTORA

SPRAWA DLA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
2019-04-03
grafika dla - Dał nam przykład Bogusławski jak pracować mamy

Dał nam przykład Bogusławski jak pracować mamy

Uczniowie I LO w Radomsku o swoich zadaniach do XXV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Fabianiego w Radomsku: Ewelina Stefańska oraz Mateusz Wędzonka postanowili stawić czoła wymaganiom rekrutacyjnym i kandydować do polskiego parlamentu - XXV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, która odbędzie się 1 czerwca 2019 roku. 

Sejm Dzieci i Młodzieży jest projektem edukacyjnym realizowanym od 1994 roku przez Kancelarię Sejmu we współpracy z innymi instytucjami. Celem projektu jest kształtowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej przez zaktywizowanie młodzieży na rzecz własnej społeczności lokalnej, a także upowszechnienie wiedzy na temat działania polskiego Sejmu i demokracji parlamentarnej. 

grafika dla - Dał nam przykład Bogusławski jak pracować mamy

Uczestnicy wyłaniani są w drodze konkursu na podstawie zrealizowanego zadania rekrutacyjnego. Temat tegorocznych obrad to „Posłowie Sejmu II RP. Ich losy i działalność w okresie II wojny światowej i okupacji”. Wszyscy chętni do wzięcia udziału w konkursie muszą zrealizować projekt w którym, w sposób trwały, upamiętnią losy i działalność posła, sprawującego mandat w latach 1918-1939, który podczas II wojny światowej działał dla dobra ojczyzny. Młodzież I LO w Radomsku, realizując zaplanowane zadania, chce trafić zarówno do społeczności z terenów rodzinnych posła Bogusławskiego oraz mieszkańców Radomska. 

Swoje przygotowania do realizacji zadania rekrutacyjnego Mateusz i Ewelina podzielili na trzy części: badawczą, część realizowaną na terenie gminy Wola Krzysztoporska i część realizowaną na terenie miasta Radomsko. 

grafika dla - Dał nam przykład Bogusławski jak pracować mamy

Uczniowie najpierw wybrali posła działającego w czasach II RP, w tym przypadku Aleksandra Bogusławskiego, wywodzącego się z okolic Woli Krzysztoporskiej a następnie wyruszyli w jego rodzinne strony. Tam udało im się spotkać z rodziną nieżyjącego już posła oraz społecznością lokalną. Kandydaci do SDiM zebrali informacje na jego temat oraz wskazówki do realizacji zadania. Młodzież skontaktowała się z historykami badającymi działalność posła Bogusławskiego – Panem Wojciechem Kamińskim – lokalnym pasjonatem historii, dr hab. Marcinem Wichmanowskim z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.  Ich działania wspiera również Pan Zbigniew Ziemba - wicemarszałek Województwa Łódzkiego, a zarazem historyk, wywodzący się z rodzinnych stron Bogusławskiego. Młodzież przestudiowała opracowania historyczne oraz część pamiętników Bogusławskiego. Z powyżej wymienionych źródeł Ewelina i Mateusz dowiedzieli się nie tylko o ciekawej działalności posła, ale również o cechach jakie charakteryzowały Bogusławskiego, tj. m.in. przyzwoitość, pracowitość i oddanie powierzonym zadaniom. Młodzież na tej podstawie stworzyła stronę internetową: www.aleksanderboguslawski.pl zawierającą esencję informacji o pośle Bogusławskim. Z biegiem czasu Mateusz, jako uczeń klasy humanistycznej ma w planach rozszerzać ją o dalsze informacje. 

grafika dla - Dał nam przykład Bogusławski jak pracować mamy

W piątek 29 marca 2019 roku, dzięki wsparciu Posłów na Sejm – Pani Anny Milczanowskiej oraz Krzysztofa Maciejewskiego oraz ES Banku – Banku Spółdzielczego, społeczności oraz Rady Rodziców I LO Ewelina i Mateusz przedstawili postać posła na Sejm II RP: Aleksandra Bogusławskiego mieszkańcom Gomulina. Przeprowadzili spotkanie, na które zaproszono rodzinę nieżyjącego posła Bogusławskiego, lokalne władze, mieszkańców, dyrekcję, grono pedagogiczne i społeczność Szkoły Podstawowej w Gomulinie, przedstawicieli Gminnego Ośrodka Kultury oraz lokalnej biblioteki. Uczniowie I LO w Radomsku zapoznali zebranych gości z życiorysem parlamentarzysty, a następnie przeprowadzili quiz dla młodzieży. Za udzielenie poprawnych odpowiedzi gimnazjaliści z lokalnej szkoły dostali liczne upominki sejmowe przekazane przez Posłów na Sejm – Panią Annę Milczanowską oraz Pana Krzysztofa Maciejewskiego. Następnie w trakcie zorganizowanego poczęstunku zebrani goście mogli także wysłuchać kolejnych ciekawostek z życia Posła Bogusławskiego, także z czasów II wojny światowej, przekazanych przez członków jego rodziny. Ewelina i Mateusz przekazali społeczności Gomulina Ławkę Bogusławskiego z tabliczką informacyjną oraz kodem QR przekierowującym na stronę o Pośle Bogusławskim. Wcześniej zlecili wykonanie obrazu z wizerunkiem Posła, który zawisnął w gminnej bibliotece w Gomulinie i będzie na stałe upamiętniać działalność parlamentarzysty II RP. 

grafika dla - Dał nam przykład Bogusławski jak pracować mamy

W ramach zapoznania mieszkańców Radomska z postacią Bogusławskiego, Ewelina i Mateusz zainicjowali kolejne działania. Na spotkaniu z Prezydentem Miasta Radomska – Panem Jarosławem Ferencem i po wcześniejszych konsultacjach z Panią Marzanną Proszowską – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami z Urzędu Miasta w Radomsku postanowili zrealizować projekt Krokusy dla Bogusławskiego. Prezydent Ferenc wyraził zgodę na zasadzenie cebulek kwiatowych krokusów na skwerze przy tzw. Wielorybku oraz umieszczenie na ogrodzeniu pobliskiego boiska tablicy informacyjnej upamiętniającej Posła Bogusławskiego. Teren ten jest niezwykle popularny wśród młodzieży i osób starszych, a kwitnące wiosną kwiaty będą co roku cieszyć oko Radomszczan i przypominać o działalności Bogusławskiego. Oprócz tego, uczniowie aplikujący do SDiM, przeprowadzili w wybranych drużynach ZHP Hufca Radomsko gawędy oraz gry terenowe zapoznające harcerzy i zuchy o wybranym bohaterze. Ostatnia inicjatywa promująca postać posła II RP polega na rozdystrybuowaniu ulotek z kodem QR, który przekieruje mieszkańców miasta na stronę: www.aleksanderboguslawski.pl

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Fabianiego w Radomsku: Mateusz Wędzonka i Ewelina Stefańska mają nadzieję, że podjęcie szerokiego spektrum działań w celu zapoznania jak największej ilości osób z postacią Bogusławskiego przełoży się na pozytywne rozpatrzenie ich aplikacji do Sejmu Dzieci i Młodzieży. Liczą, że już za kilkanaście tygodni: 1 czerwca 2019 roku zasiądą w ławach sejmowych przy ulicy Wiejskiej w Warszawie. 

grafika dla - Dał nam przykład Bogusławski jak pracować mamy grafika dla - Dał nam przykład Bogusławski jak pracować mamy grafika dla - Dał nam przykład Bogusławski jak pracować mamy
grafika dla - Dał nam przykład Bogusławski jak pracować mamy grafika dla - Dał nam przykład Bogusławski jak pracować mamy grafika dla - Dał nam przykład Bogusławski jak pracować mamy

AKTUALNOŚCI

2019-04-04
grafika dla - HAPPENINIG JĘZYKOWY 1

HAPPENING JĘZYKOWY

Właśnie zakończyliśmy pierwszy etap innowacji językowej i przyszedł czas na prezentację pracy uczniów. W piątek, 5 kwietnia, odbył się happening językowy, w którym uczniowie naszej szkoły prezentowali poezję Zbigniewa Herberta w języku polskim, niemieckim i angielskim. Podczas spotkania można było również obejrzeć prezentacje oraz prace plastyczne, które odnosiły się do utworów Herberta: "Sprawozdanie z raju", "Pan Cogito o cnocie" i "Pan Cogito obserwuje w lustrze swoją twarz".

Iwona Bałazińska
Elżbieta Ozga
Anna Piotrowska

grafika dla - HAPPENINIG JĘZYKOWY 1 grafika dla - HAPPENINIG JĘZYKOWY 1 grafika dla - HAPPENINIG JĘZYKOWY 1
grafika dla - HAPPENINIG JĘZYKOWY 1 grafika dla - HAPPENINIG JĘZYKOWY 1 grafika dla - HAPPENINIG JĘZYKOWY 1
2019-04-03
grafika dla - KSIĄŻKA KWIETNIA

KSIĄŻKA KWIETNIA

„Za pieniądze można mieć budynek, ale nie dom. Za pieniądze można mieć zegarek, ale nie czas. Za pieniądze można mieć stanowisko, ale nie poważanie (…) Za pieniądze można mieć, ale nie można być…”

Tak zaczyna się najnowsza książka Katarzyny Grocholi. "Pocieszki" to prawdziwe 52 historie – recepty na poprawienie nastroju, napisane z charakterystyczną dla Katarzyny Grocholi lekkością i humorem – niektóre z przymrużeniem oka, niektóre zaś całkiem poważne i smutne. Każda z tych krótkich historyjek niesie ze sobą wartościowy ładunek energii.  Grochola jak zawsze nie zawodzi czytelnika. Pisze o sobie, że musi „wynajdywać fajne rzeczy, żeby pocieszać swoją duszę”, a z drugiej strony potrafi pokrzepiać serca czytelników jak nikt inny. 

Lektura wciągająca i odganiająca wszelkie smutki. Polecam. 

J. B. 

2019-04-02
grafika dla - RADOMSZCZAŃSKIE DNI AUTYZMU

VII Radomszczańskie Dni Autyzmu
4 - 6 kwietnia
"Wzrastajcie z nami, a nie obok nas"

Zbliżają się VII Radomszczańskie Dni Autyzmu. W tym roku program przedsięwzięcia jest jeszcze bogatszy, a w jego organizację włączyły się kolejne instytucje i placówki. 

Autyzm dotyka coraz więcej dzieci na całym świecie. To zaburzenie rozwojowe trwające przez całe życie. Liczba chorych wciąż wzrasta, również w Polsce. Autyzm i jego pochodne, jak podaje statystyka, występują raz na 500 osób i występują cztery razy częściej u chłopców niż dziewczynek. Zaburzenie to ma wpływ na rozwój mózgu w sferach rozumowania, kontaktów socjalnych i porozumiewania się. Dzieci i dorośli z autyzmem najczęściej mają kłopoty z działaniami i komunikacją w grupie. Autyzm jest trzecim najczęściej spotykanym zaburzeniem rozwojowym - częstszym niż zespół Downa. 

A.P. 

PROGRAM VII RADOMSZCZAŃSKICH DNI AUTYZMU

KOMUNIKATY...

2019-04-04

Szanowni Państwo!

W związku z Uchwałą nr 11/2019 z dnia 26 marca 2019 r. Zarządu Oddziału ZNP w Radomsku od dnia 08 kwietnia 2019 r. przewidywana jest akcja strajkowa nauczycieli i pracowników oświaty, która będzie trwać do odwołania. W celu zapewnienia należytego funkcjonowania szkoły w czasie strajku zajęcia mogą przyjąć inną formę - zapewniającą bezpieczeństwo uczniom, a w przypadku większej liczby strajkujących pracowników zajęcia mogą zostać odwołane.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji pracy szkoły w czasie strajku, po ustaleniach z komitetem strajkowym będą przekazywane na bieżąco za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Prosimy o wyrozumiałość!

Z poważaniem
Renata Kosela – dyrektor I LO w Radomsku

2019-03-31

ZAPROSZENIE
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ KLAS GIMNAZJALNYCH
NA WARSZTATY LINGWISTYCZNE

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku i Dyrektor Muzeum Regionalnego w Radomsku zapraszają młodzież szkół gimnazjalnych ze swoimi nauczycielami na warsztaty językowe, które odbędą się 24 kwietnia 2019 r. (środa) w Muzeum Regionalnym w Radomsku (ul. Narutowicza 1).

Adresatami spotkania są uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz klas trzecich gimnazjum, którzy chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności z języka ojczystego oraz uczą się języków: angielskiego i niemieckiego.

Warsztaty są elementem projektu językowego, pt. „Poezja współczesna i jej interpretacje w słowie i obrazie”. Przedsięwzięcie objęte zostało patronatami Starosty Powiatu Radomszczańskiego, Prezydenta Miasta Radomsko i Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Podczas warsztatów kształcone będą techniki interpretacyjno – tłumaczeniowe w zakresie poezji współczesnej z języków: polskiego, angielskiego i niemieckiego. Warsztaty odbędą się w gmachu Muzeum Regionalnego w Radomsku w dwóch turach:

  • g. 8. 30 – 10. 00
  • g. 10. 30 – 12. 00

Uczniowie będą pracować w trzyosobowych zespołach.

Prosimy o wybranie dogodnego dla Państwa przedziału czasowego i podanie go do 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) drogą telefoniczną: sekretariat I LO 44 6830941. W informacji należy podać także nazwę szkoły, liczbę uczestników i nazwisko opiekuna.

Uwaga!

W każdej turze liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń! Najlepiej pracujące zespoły zostaną uhonorowane pamiątkowymi dyplomami.

ZAPRASZAMY!

Organizatorzy:
Iwona Bałazińska
Elżbieta Ozga
Anna Piotrowska

2019-03-30

INFORMACJA

W imieniu Dziekana Wydziału Rolnictwa i Biologii, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prof. dr hab. Zdzisława Wyszyńskiego informujemy, że rusza nowy anglojęzyczny kierunek studiów utworzony na Wydziale - Ekologiczne Rolnictwo i Produkcja Żywności - Organic Agriculture and Food Production (OAFP).

Szczegółowe dane można znaleźć na stronie internetowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie http://www.sggw.pl/en/for-candidates/recruitment/1st-degree-studies lub na naszym Facebooku http://www.facebook.com/oafp.wuls/

List do Maturzystów
Ekologiczne Rolnictwo i Produkcja Żywności
2019-01-27

KOMUNIKAT

Mamy dla Was świetną wiadomość! Od dzisiaj, przebywając na terenie szkoły możecie używać naszego geofiltra na Snapchacie!

PROJEKTY...

DNI KINA - INFORMACJE Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa Bieg na orientację
Projekt Comenius GIODO Dzieciom e-Twinning
DYSKUSYJNE KLUBY EDUKACYJNE
KONKURS MATEMATYCZNY POKOMAT Dołączyliśmy do społecznej kampanii - Cała Polska czyta dzieciom WSPÓŁPRACA Z BETEL
TYDZIEŃ ZDROWIA

PATRONAT

Uniwersytet Łódzki
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Politechnika Częstochowska

PARTNERZY SZKOŁY

Logo Archiwum Karla Dedeciusa Logo Uniwersytetu Europejskiego we Frankfurcie

Społeczna Akademia Nauk w Radomsku

SPONSORZY

Sponsor główny DNI KINA Sponsor - Fabryka mebli giętych FAMEG Sponsor - Bieg na orientacje

CERTYFIKATY

II miejsce - koszykówka chłopców Certyfikat edukacji patriotycznej Młoda krew ratuje życie II miejsce - koszykówka dziewcząt Certyfikat edukacji patriotycznej Certyfikat - Cambridge English
Szkoła promująca zdrowie
  • Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej
  • Przejdź do strony Strostwa Powiatowego w Radomsku
  • Nasz kanał na portalu Youtube.com
  • Nasz profil na Facebook
  • Nasz profil na Instagramie
Stopka strony
I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego w Radomsku
2011 - 2019

Polityka prywatności