Normalny rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Normalny wygląd strony Kontrast czarno - biały Kontrast żółto - czarny Kontrast czarno - żółty

I Liceum Ogólnokształcące
im. Feliksa Fabianiego w Radomsku

Szkoła otwarta na ludzi

ARTYKUŁ

2019-10-14
Zdjęcie absolwentów ILO

SPOTKANIE PO LATACH

14 września 2019 roku spotkali się absolwenci I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku, którzy świadectwa maturalne otrzymali przed 50. laty. Wprawdzie pomysł spotkania zrodził się wśród byłych uczniów klasy XI c, ale gośćmi jubileuszu byli nie tylko oni. Przyjechali bowiem także Ci, którzy zostali przeniesieni do innych klas. Podobno jak nam wówczas mówiono dla dobra szkoły i nas samych, choć hipotez na temat rzeczywistych powodów realizacji planu wychowawcy klasy prof. Stanisława Dudka jest sporo. O niektórych wspominaliśmy już na wesoło, choć wtedy do śmiechu bynajmniej nie było. To nie zdarzało się wcześniej...

Spotkanie poprzedziły wielomiesięczne przygotowania. Pierwszym krokiem było spotkanie Jacka Kozakiewicza z obecną dyr. I Liceum mgr Renatą Kosela. Pani Dyrektor życzliwie odnosząc się do pomysłu wspomniała o podobnych spotkaniach absolwentów, okazując m.in, specjalną księgę pamiątkową.

Niestety okazało się, że w szkole nie ma już naszych klasowych dzienników, zatem pozostało polegać na naszej pamięci i okolicznościowym zdjęciu z 1969 r., kończącym naszą licealna przygodę. Staraliśmy się dotrzeć do wszystkich szukając informacji w różny sposób i w różnych miejscach. Nie udało się jednak ustalić losów i aktualnych adresów kilku osób. Część nie mogła przybyć z powodów osobistych. Kilka tygodni po spotkaniu żegnaliśmy na radomszczańskim Starym Cmentarzu śp. Jurka Kaczyńskiego.

Jubileuszowy dzień rozpoczęliśmy uczestnictwem we Mszy św. w  Kościele pw. Św. Marii Magdaleny (gdzie mieliśmy wówczas katechezę) w intencji wszystkich absolwentów i Nauczycieli. Po Mszy św. odwiedziliśmy Stary i Nowy Cmentarz, stając w zadumie przy grobach zmarłych Koleżanek oraz Nauczycieli. Innych zmarłych, pochowanych poza Radomskiem, wspominaliśmy wtedy szczególnie, choć symbolicznie.

Punktualnie o 14 ej wkroczyliśmy do szkoły. Na jej progu czekała na nas Pani Dyrektor.

Większość z nas znalazła się w bliskim sercom gmachu po raz pierwszy od 50 lat. Emocji nie brakowało. Wzrokiem szukaliśmy miejsc , z którymi obcowaliśmy przez 4 lata po ukończeniu siedmioletniej szkoły podstawowej. Dotarliśmy do swojej klasy, gdzie odbyliśmy lekcję specjalną. Lekcję wspomnień i refleksji.Przywołaliśmy sylwetki naszych wszystkich Nauczycieli mówiliśmy o ich przymiotach, ale też o tym co nie znajdowało wówczas naszego zrozumienia czy akceptacji.Byliśmy zgodni , że czas szkoły średniej, to obok rodzinnego domu czas niezwykły, kiedy tak naprawdę kształtuje się naszą osobowość, rozwijają się nasze talenty i pasje. Wiele ciepłych słów padło pod adresem wspaniałego nauczyciela wychowania, nie tylko fizycznego - śp. prof. Mariana Szymańskiego. O wychowawcy mówiliśmy nie tylko w aspekcie podziału klasy, ale także przypomnieliśmy Jego determinację w oswajaniu nas z chemią, która wtedy dopiero była na początkowym etapie rozwoju. To w dużej mierze dzięki Niemu , niektórzy z nas znaleźli się wśród laureatów olimpiad chemicznych różnego szczebla.

Robiąc pamiątkowe zdjęcia na schodach przed szkołą mieliśmy w oczach niezapomniane doły naprzeciw , gdzie dzisiaj jest zadbany park, a przed pół wieku było to miejsce gry w piłkę czy nawet krótkich wagarów.

Nasz rocznik miał to szczęście, że zaczynał naukę w nowym budynku szkoły. Wtedy jeszcze przy ulicy Górnej, dzisiaj Armii Krajowej. Uczestniczyliśmy w uroczystym otwarciu szkoły 55 lat temu. Na zdjęciu poniżej uroczystość otwarcia z udziałem żony ówczesnego patrona Aleksandra Zawadzkiego. A w tle właśnie my – większość uczniów widocznych na zdjęciu to członkowie naszej klasy.

Oczywiście nie zabrakło okolicznościowego spotkania towarzyskiego. Dzieliliśmy się, niemal do białego rana, swoimi refleksjami, mówiliśmy o swoich sukcesach i porażkach, o rodzinach, dzieciach, o  swoich dalszych planach i marzeniach.

W spotkaniu uczestniczyli kol. kol. (w kolejności alfabetycznej): Blażejak Marek, Borowik Maria, Bukała Janusz, Drzewowski Antoni, Kantner Marek , Kazmierczyk Janusz, Kozakiewicz Krystyna (z domu Koćwin), Kozakiewicz Jacek, Krogulec Tomasz, Kubicki Zbigniew, Molenda Anna (z domu Dębska), Moryń Jerzy, Motelski Maciej, Redlich Barbara (z domu Kancler ), Skorupińska Maria (z domu Łysik ), Zaborowski Henryk.

​ Razem z Nami tego dnia byli prof. prof. Andrzejak Zygmunt i Spólnicki Zbigniew, a gratulacje i życzenia przekazali także prof. prof. Laczek Włodzimierz i Sobiepańska Wanda, którzy z ważnych powodów zmuszenie byli do odwołania zapowiadanego wcześniej uczestnictwa. Pozdrowienia przekazał także biskup senior Archidiecezji Częstochowskiej Antoni Długosz, jeden z naszych katechetów w budynku parafialnym nieopodal Kościoła.

AKTUALNOŚCI

2023-01-18
 Wolontariusze z I LO, uczniowie z klasy II C, III C, III F

JASEŁKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WSPÓLNOTY BETEL

W minioną niedzielę 15 stycznia 2023 roku w kolegiacie św. Lamberta w Radomsku odbyło się kolejne spotkanie Wspólnoty Betel. Spotkania z osobami niepełnosprawnymi z Radomska i okolic odbywają się cyklicznie, zawsze w trzecią niedzielę miesiąca

Tym razem styczniowe spotkanie miało wyjątkowy charakter. Wolontariusze z I LO, uczniowie z klasy II C, III C, III F przedstawili osobom niepełnosprawnym ich rodzicom, opiekunom i przyjaciołom Jasełka. Anielskie stroje, piękna recytacja opowiadająca o narodzinach Jezusa, prawdziwego Boga i prawdziwego Człowieka, śpiew kolęd przy gitarze i organach sprawiły, że atmosfera była wyjątkowa. Były to jasełka integracyjne, dało się zauważyć jak młodzież naszego liceum przez swoje zaangażowanie, uśmiech, dobre słowo i gesty potrafi się integrować z osobami niepełnosprawnymi niezależnie od wieku. W tym przedstawieniu jasełkowym, każdy miał swoją rolę do spełnienia. Każdy chciał u żłóbka podziękować Dzieciątku Bożemu, że przyszło na świat z miłości do człowieka i prosić o pokój dla świata a szczególnie dla Ukrainy.

Dziękujemy naszym Wolontariuszom za piękne przeżycia tego dnia, że pomimo już rozpoczętych ferii zimowych znaleźli czas dla innych, za ich zaangażowanie na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy również Rodzicom Wolontariuszy za ich obecność na Jasełkach i motywowanie swoich dzieci do czynienia dobra.

Opiekun szkolnego wolontariatu i koordynator Betel: Gabriela Szczygłowska

2023-01-14
Uczniowie w muzeum - zdjęcie grupowe

WIZYTA W MUZEUM

W piątek 13 stycznia klasa 2F odwiedziła Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego. Uczniowie mieli okazję obejrzeć wystawę pt. 60 lat działalności instruktorskiej hm. Mariana Stalki - wystawa "majsterki". Na wystawie pojawili się członkowie komisji historycznej Hufca ZHP Radomsko - hm. Anna Zatoń oraz hm. Marian Stalka, którzy opowiedzieli nam o pracach plastycznych oraz technicznych druha. Młodzież poznała historię życia Stanicy Harcerskiej w Białym Brzegu oraz dowiedziała się o początkach i dalszym działaniu radomszczańskich harcerzy.

2023-01-14
 Ekran komputera z programem teams

KOLEJNY WYKŁAD ON-LINE W I LO

W dniu 12.01.2022r. uczniowie klasy IE1 uczestniczyli w wykładzie on-line "Terroryzm- czy dotyczy mojej osoby i mojego środowiska lokalnego". Wykład wygłosił dr Jarosław Przyjemczak z Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu z Gdyni.

Uczniowie dowiedzieli się o genezie tego zjawiska, formach oraz przyczynach i skutkach jakie wywiera na społeczeństwa oraz poszczególne jednostki.

2023-01-10
 Marcin Rodzik uczeń z klasy IVE1

SUKCES MARCINA W OLIMPIADZIE O DIAMENTOWY INDEKS AGH

Miło nam poinformować, że Marcin Rodzik uczeń z klasy IVE1 zakwalifikował się do II etapu Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z przedmiotu geografia z elementami geologii. Kolejny etap już 28 stycznia 2023 r.

Gratulujemy Marcinowi, trzymamy kciuki i życzymy dalszych sukcesów!.

Opiekunem merytorycznym Marcina jest Pani prof. Anna Niepsuj

2023-01-04
Ekran monitora ze spotkaniem on-line z Panią Dagmarą Kuleczką

Spotkanie on-line

W dniu 16 grudnia 2022 roku odbyło się spotkanie on-line z Panią Dagmarą Kuleczką - Relationship Manager at EY GDS Poland.

W czasie spotkania młodzież dowiedziała się, jak pisać CV. Następnie zostały poruszone kwestie rozmowy kwalifikacyjnej. Młodzież dowiedziała się od praktyka, na co należy zwrócić szczególną uwagę, by nie popełniać błędów podczas pierwszego spotkania z przyszłym pracodawcą.

A.Styczyńska-Dryja

KOMUNIKATY

2022-02-27
 Flaga Ukrainy z napisem - Solidarni z Ukrainą

Drodzy Przyjaciele!

W dniach tak ciężkiej próby, w dramacie wojny, społeczność I LO w Radomsku przekazuje swoim ukraińskim miastom partnerskim oraz wszystkim Ukraińcom wyrazy solidarności i wsparcia.

2022-10-14

CYFROWA SZKOŁA

Nasza szkoła w okresie 1.05-31.10.2022 r. realizuje projekt pn. Cyfrowa szkoła - rozwój edukacji cyfrowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Radomsku.

Celem projektu jest poprawa jakości oferty edukacyjnej w zakresie nauczania opartego o najnowsze technologie informacyjno-komunikacyjne. Działania projektowe oparte są na o zadaniach:

  • ZADANIE 1: doskonalenie kompetencji kadry pedagogicznej szkoły ukierunkowanej na podnoszenie kompetencji zawodowych 40 nauczycieli szkoły poprzez możliwość uczestnictwa w 5 kursach/szkoleniach z zakresu nowoczesnych TIK
  • ZADANIE 2: doposażenie placówki w sprzęt TIK, w szczególności zestawy komputerów stacjonarnych z urządzeniami peryferyjnymi, urządzenia mobilne (tablety), monitory interaktywne oraz oprogramowanie specjalistyczne ułatwiające korzystanie z TIK, jak również urządzenia wspomagające funkcjonowanie sieci internetowej w szkole (AccessPoint, Switch).

Przedsięwzięcia realizowane w ramach projektu pozwolą na zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji opartej o najnowsze technologie informacyjno-komunikacyjne ukierunkowanej na potrzeby ucznia szkoły ponadpodstawowej.

Wartość projektu: 233.437,50 zł. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

2022-02-14
 Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

1 marca uroczyste otwarcie "EKOPRACOWNI w I LO w Radomsku".

To już trzecia EKOPRACOWNIA jaką udało nam się utworzyć w I Liceum Ogólnokształcącym w Radomsku od 2016 roku.

To wszystko dzięki konkursom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi „ Nasze Ekologiczne Pracownie”.

Tym razem EKOPRACOWNIA powstała w sali nr 5, która do tej pory pełniła funkcję pracowni biologicznej. Bardzo się cieszymy, że w tak trudnych czasach po raz kolejny udało się sprostać wymaganiom konkursowym.

  • Całkowity koszt zadania : 57 940 zł
  • Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu
  • Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 48 040 zł
  • Wkład własny – środki Powiatu: 9 900 zł

Oprócz powyższych kwot Rada Rodziców przy I LO przekazała 4 300 zł na prace remontowe zaplecza EKOPRACOWNI.

W „ EKOPRACOWNI I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku” będą realizowane treści z zakresu edukacji ekologicznej w ramach przedmiotów: chemia, fizyka, biologia.

Więcej informacji o ekopracowni

Katarzyna Alama-Gębicz – wicedyrektor I LO
Beata Zając Turlejska – nauczyciel fizyki i matematyki

2022-02-14
woj. Łodzkie, Gmina Kleszczów, Powiat Radomszczański

Długo wyczekiwana inwestycja w I LO ukończona!

"Przebudowa kortu tenisowego i przekształcenie go na boisko wielofunkcyjne w I Liceum Ogólnokształcącym w Radomsku” to nazwa zadania, które zostało zrealizowane w ramach Programu Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi „ Infrastruktura sportowa Plus".

Całkowity koszt zadania to 165 tys. zł. w tym:

  • dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 95 tys. zł.
  • wkład własny Powiatu Radomszczańskiego 30 tys. zł.
  • środki pozyskane z Gminy Kleszczów 40 tys. zł.
Więcej informacji o inwestycji

Autorki i koordynatorki projektu:

Katarzyna Alama-Gębicz – wicedyrektor I LO
Beata Zając Turlejska – nauczyciel fizyki i matematyki

2022-10-16
2022-01-25
 Logo Szkoły promującej zdrowie

Program Szkoły Promującej Zdrowie w I Liceum Ogólnokształcacym w roku szkolnym 2021/2022

Program szkoły promującej zdrowie zakłada podejmowanie działań na rzecz zdrowia przez całe środowisko szkolne, celem jest stworzenie właściwego środowiska fizycznego sprzyjającego zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu wszystkich uczniów i pracowników szkoły.

plik pdf - ROGRAM Szkoły Promującej Zdrowie w I Liceum Ogólnokształcacym w roku szkolnym 2021/2022 Program Szkoły Promującej Zdrowie

Szkolny koordynator
mgr Bożena Ujma
nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa

2021-10-02
plakat akcji - Czytam więc jestem
2020-08-31

I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego w Radomsku zostało laureatem konkursu:
"Nasze Ekologiczne Pracownie".

przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

logo - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wartość ogólna zadania: 49 931 zł

Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 41 667 zł

Wkład własny : 8 264 zł

Utworzone „Eko-eksperymentarium I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku”, umożliwiło stworzenie uczniom warunków do przeprowadzania doświadczeń z zakresu przedmiotów przyrodniczych, analizy procesów i zjawisk zachodzących w otaczającym nas świecie. Powstały stanowiska do eksperymentowania , wyposażone w nowoczesne pomoce. W ramach remontu pomalowano ściany, wycyklinowano i pomalowano parkiet, naprawiono parapety. Wykonano przyłącze wodno-kanalizacyjne. Zmodernizowano instalację elektryczną, wykonano przyłącze do urządzenia sieciowego obsługującego internet. Zakupiono i zainstalowano przesuwaną tablicę akademicką , szafy na pomoce dydaktyczne, krzesła, biurko dla nauczyciela, stół demonstracyjny. Zakupione jednoosobowe stoliki uczniowskie umożliwią pracę indywidualną uczniów jak i w grupach. Zostały wykonane i umieszczone na ścianach plansze dydaktyczne oraz układ okresowy. W ramach projektu zakupiono cztery komputery, projektor, wizualizer, urządzenie sieciowe, tablet graficzny. Pracownia wzbogaciła się o pomoce dydaktyczne związane z edukacją ekologiczną m.in.: zestaw do doświadczeń i ćwiczeń z optyki geometrycznej, zestaw do doświadczeń z elektrostatyki, autko z napędem wodorowym, autko napędzane energią słoneczną, baterię słoneczną z wbudowanym silnikiem, mikroskop, lupy, maszynę elektrostatyczną, Generator Van de Graaffa z akcesoriami, elektryczną pompę próżniową, komplet do doświadczeń z próżnią miernik natężenia dźwięku, sprzęt laboratoryjny.

W „ Eko-eksperymentarium I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku” będą realizowane treści z zakresu edukacji ekologicznej w ramach przedmiotów: chemia, fizyka , przyroda, biologia.

W realizacji zadania wspiera nas organ prowadzący szkołę - Powiat Radomszczański. Wsparcie finansowe otrzymaliśmy również od firmy FBSerwis Kamieńsk Sp.z o.o.

http://www.wfosigw.lodz.pl/

Koordynatorki projektu: Beata Zając-Turlejska, Katarzyna Alama-Gębicz

DYPLOMY, CERTYFIKATY, PODZIĘKOWANIA

Certyfikat potwierdzający udział w programie przeciwdziałania przyczynom przestępczości.
Podziękowanie za współpracę przy organizacji obozu szkoleniowego EuroWeek - Szkoła Liderów
Certyfikat - wiarygodna szkoła
Certyfikat - bezpieczna szkoła
Podziękowanie za udział W Szlachetnej Paczce
I LO jest uczestnikiem XIII edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego Twoje dane - Twoja sprawa
Podziękowanie dla I LO za uczestnictwo w XXXV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej
Dyplom dla I LO za udział w akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile
Dyplom ALCHEMIK dla I LO za upowszechnianie
Dyplom uznania dla Dyrekcji ILO za promowanie i wpieranie uzdolnień uczniów z wiedzy ekonomicznej
Dyplom dla I LO za zajęcie 1 miejsca w kraju w Wielkim Teście Edukacyjnym
Radomsko, 2023
wykonanie: button11©project

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody.

ZGADZAM SIĘ