Normalny rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Normalny wygląd strony Kontrast czarno - biały Kontrast żółto - czarny Kontrast czarno - żółty

I Liceum Ogólnokształcące
im. Feliksa Fabianiego w Radomsku

Szkoła otwarta na ludzi

ARTYKUŁ

2022-09-01

DYŻURY PSYCHOLOGA

mgr Aleksandra Blusiewicz
mgr Karolina Polewiak

PONIEDZIAŁEK: 14.00 - 16.00
WTOREK: 8.00 - 16.00
ŚRODA: 7.30 - 9.30
CZWARTEK: 8.00 - 16.00
PIĄTEK: 7.30 - 9.30

Zadania psychologa:
 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 • wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

AKTUALNOŚCI

2023-09-22
Dyrekcja I LO

Współpraca z wyższą uczelnią

I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego w Radomsku podjęło współpracę z Akademią Piotrkowską w Piotrkowie Trybunalskim. W dniu 21.09.2023 r. umowę o współpracy podpisali Rektor Akademii Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim dr hab. Dariusz Rogut prof. AP i Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Fabianiego w Radomsku Bogdan Węgrzyński. W wydarzeniu brali udział naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Radomsku Andrzej Kucharski, Wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku Małgorzata Szablewska oraz nauczyciele historii.

Podpisaniu umowy towarzyszył niecodzienny wykład historyczny w sali kinowej I LO, który poprowadził dla uczniów klasy I B i IV B I LO w Radomsku dr hab. Dariusz Rogut. Młodzież z zaciekawieniem wysłuchała wykładu oraz obejrzała ze wzruszeniem film dokumentalny o obozie niemieckim dla polskich dzieci na Przemysłowej w Łodzi. Film ukazuje obóz, który powstał z początkiem grudnia 1942 roku. Do obozu trafiło ok. 3 tysięcy dzieci. Obóz istniał prawie 25 miesięcy i podlegał policji kryminalnej wchodzącej w skład służby bezpieczeństwa Rzeszy. Część dzieci była oddawana na zgermanizowanie niemieckim rodzinom. Obóz odgrywał istotną rolę dla Niemców w wyniszczaniu narodu polskiego.

Cieszymy się z nawiązania ważnej dla obu stron współpracy dydaktycznej, a kolejne wydarzenia z nią związane z pewnością będą owocowały interesującymi spotkaniami zarówno w murach naszej szkoły jak i uczelni.

Opracowała:
Małgorzata Szablewska – Wicedyrektor I LO w Radomsku

2023-09-19
 Uczniowie podczas wycieczki - zdjęcie grupowe

WYCIECZKA INTEGRACYJNA KLASY I D

Mafia, pajęczyna, Ninja, Co zabrać na księżyc? - takimi właśnie grami rozpoczęła się we wtorek, 19.09.2023 wycieczka integracyjna klasy I D pod opieką wychowawcy klasy - pana Tomasza Wojtasika oraz pana Radosława Oziembały.

Integracja klasy odbywała się na terenie eventowym Wapienniki.

Następnie, uczennice i uczniowie podzieleni na kilka drużyn wzięli udział w grze terenowej, podczas, której mieli możliwość sprawdzić swoje siły m.in. w strzelaniu z łuku, zawodach sumo, chodzeniu na czteroosobowych nartach, piciu wody z dziwnego sznurkowego urządzenia czy układaniu jengi XXL. Gra ta zorganizowana została przez grupę eventową SPARTA. Uczniowie biorąc udział w konkurencjach, świetnie ze sobą współpracowali i rywalizowali. Nie zabrakło również ogniska i pieczenia kiełbasek.

19 września minął Id pod znakiem miło spędzonego czasu i świetnej okazji do klasowej integracji.

2023-09-17
 Uczniowie podczas wykładu

Uroczyste otwarcie kolejnej Ekopracowni w I LO

Dnia 12 września 2023 r. została otwarta pracownia „Eko-Centrum Geograficzne przy I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku”, w ramach Konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Nasze ekologiczne pracownie” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Wicestarosta Powiatu Radomszczańskiego Pani Małgorzata Lewandowska, Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego - p. Bogdan Węgrzyński, przedstawiciele młodzieży oraz nauczyciele p. Beata Zając-Turlejska oraz p. Anna Niepsuj.

Dyrektor I LO powitał zaproszonych gości, a następnie po przecięciu wstęgi wszyscy uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do nowej pracowni. Wicestarosta Powiatu Radomszczańskiego - Pani Małgorzata Lewandowska złożyła gratulacje w związku z otwarciem pracowni i życzyła uczniom oraz nauczycielom wielu sukcesów.

Dyrektor podziękował instytucjom i osobom, dzięki którym było możliwe powstanie Eko-Centrum Geograficznego. Młodzież przedstawiła prezentację podsumowującą działania związane z  utworzeniem pracowni.

Szczególne słowa wdzięczności padły pod adresem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, który dofinansował projekt kwotą- 59 940 zł oraz Powiatu Radomszczańskiego, który na cele projektu przekazał kwotę – 10 200 zł. Łącznie pozyskano – 70 140 zł. Następnie uczniowie z klas: III C i III D zaprezentowali pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu.

Beata Zając-Turlejska

2023-09-17
Uczniowie podczas prac porządkowych

„Sprzątanie świata łączy ludzi”

W tym roku przypada 30. finał ogólnopolskiej Akcji Sprzątania Świata. Tegoroczne hasło kampanii brzmi: „Sprzątanie świata łączy ludzi” - moc Akcji łączy nas z naturą i ze sobą nawzajem.

Uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycieli włączyli się w akcję „Sprzątanie Świata”. W czwartek klasy II pod opieką p. K Alamy – Gębicz zadbały o teren szkoły wykonując m.in. prace porządkowe w ogrodzie szkolnym a w piątek uczniowie klas I pod opieką nauczycieli sprzątali tereny w najbliższej okolicy.

„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

Dziękujemy wszystkim za włączenie się w akcję i aktywny w niej udział.

Koordynatorzy: Ewa Siejka i Agnieszka Krawczyk-Broszkowska

2023-09-17
 :Logo Europejskiego Dnia Języków

Europejski Dzień Języków 26.09.2023

We wtorek 26.09.2023 obchodzić będziemy w naszej szkole Europejski Dzień Języków. Dlaczego Europejski Dzień Języków? Europejski Dzień Języków obchodzony jest 26 września każdego roku od 2001 r. z inicjatywy Rady Europy i we współpracy z Komisją Europejską. Uczenie się języków daje wymierne korzyści zarówno ludziom młodym, jak i starszym – nigdy nie jest za późno, aby uczyć się języków i korzystać z możliwości, jakie ta nauka stwarza. Jeśli w języku kraju, który odwiedzamy w czasie wakacji, poznamy choć kilka słów, pozwoli to nam zawrzeć nowe znajomości i zyskać nowych przyjaciół.

Znajomość języków obcych pozwala także na lepsze wzajemne zrozumienie i pokonywanie różnic kulturowych. Zasadniczym celem obchodów Dnia Języków jest podnoszenie świadomości w zakresie:

 • bogactwa i różnorodności językowej Europy, które należy pielęgnować i rozszerzać;
 • potrzeby zwiększania zakresu nauczanych języków (także tych mniej znanych i używanych), co skutkować będzie rozszerzeniem wielojęzyczności;
 • potrzeby osiągania przez obywateli pewnego zaawansowania w zakresie co najmniej dwóch języków, poza swoim własnym, tak aby mogli w pełni wykorzystać swój potencjał jako obywatele demokratycznej Europy.

Nasza szkoła również bierze udział w obchodach Europejskiego Dnia Języków i 26 września odbędą się zajęcia językowe związane z tym świętem oraz konkurs na najlepiej przebraną klasę w barwach wylosowanych krajów.

Nauczyciele Języków Obcych

plik pdf - REGULAMIN EUROPEJSKIEGO DNIA JĘZYKÓW REGULAMIN EUROPEJSKIEGO DNIA JĘZYKÓW

KOMUNIKATY

2023-09-25

Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego I LO w Radomsku

Zapraszamy Was do zapoznania się z postulatami kandydatów i zachęcamy do oddania głosów 03.10.2023 (wtorek)!

Opiekunowie SU
Justyna Broniszewska
Tomasz Wojtasik

LISTA KANDYDATÓW
2023-09-19
Pomoc dla Ani Zbierańskiej - plakat
2023-09-10
 logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

12 września uroczyste otwarcie ,,Eko- Centrum Geograficznego” w I LO w Radomsku.

Pracownia powstała w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi "Nasze ekologiczne pracownie”.

Całkowity koszt zadania : 70 140 zł. Pozyskane środki z WFOŚ i GW w Łodzi - 59 940zł, wkład własny, środki z Powiatu Radomszczańskiego – 10 200zł.

Pozyskane fundusze pozwoliły utworzyć nowoczesną, funkcjonalną , bogatą w pomoce dydaktyczne pracownię, dającą młodzieży atrakcyjne warunki nauczania, a nauczycielom komfortowe warunki pracy.

W Eko-Centrum Geograficznym będą prowadzone zajęcia z przedmiotów przyrodniczych, w większości z geografii.

Przerobiono instalację elektryczną, wycyklinowano i pomalowano podłogę, wyremontowano i pomalowano ściany, odnowiono parapety. Zakupiono jednoosobowe stoliki, krzesła, szafy, biurko, komputer. Oprócz tradycyjnych pomocy dydaktycznych (mapy, globusy, plansze) zakupiono programy multimedialne. Tablica kredowa została zastąpiona monitorem interaktywnym, dotykowym, który łączy w sobie funkcjonalność tablicy interaktywnej z  komputerem, projektorem i głośnikami. Prezentowanie na ekranie mapy, plansze, filmy pozwolą pokazać obiekty w bardzo dużej rozdzielczości. Na ścianach pracowni zostały wyeksponowane ciekawostki z ekologii i geografii. W oknach pojawiły się nowe rolety. Na szafkach i parapetach rośliny.

Beata Zając-Turlejska

2023-07-26

ROZPOCZĘCIE XXII EDYCJI PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

Celem programu jest ułatwienie młodzieży ze wsi i z małych miast pokonania trudnej dla niej bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej, poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok studiów oraz założenie, że perspektywa uzyskania takiego stypendium będzie działać motywująco.

Szczegóły na stronie internetowej: www.stypendia-pomostowe.pl

plik pdf - STYPENDIA POMOSTOWE 2023/2024 STYPENDIA POMOSTOWE 2023/2024
2022-02-27
 Flaga Ukrainy z napisem - Solidarni z Ukrainą

Drodzy Przyjaciele!

W dniach tak ciężkiej próby, w dramacie wojny, społeczność I LO w Radomsku przekazuje swoim ukraińskim miastom partnerskim oraz wszystkim Ukraińcom wyrazy solidarności i wsparcia.

2023-05-11
Plakat akcji Starter Radomsko
2023-04-04
 Plakat konkursu - Spot filmowy
2023-01-31
Logo - Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży Logo - Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Ruszyła rekrutacja do projektu w ramach Polsko – Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży (wrzesień 2023)

Czekamy na ludzi kreatywnych, otwartych na świat i dialog międzykulturowy, zainteresowanych fotografią. Nie czekaj – zgłoś się i miej wpływ na kształt projektu już na etapie składania wniosku!

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży ogłosiła konkurs wniosków na rok 2023, w ramach którego dofinansowane mogą zostać projekty wymiany młodzieży polsko – ukraińskiej. Projekt będzie realizowany w dniach 25.09.2023 r.– 01.10.2023 r. na terenie Polski, pomiędzy czterema szkołami: I LO oraz ZSE-E z Radomska oraz dwiema szkołami z Równego, w tym z naszym partnerskim liceum LIDER. Wnioskodawcą projektu jest Fundacja „Otwarta Szkoła” działająca przy ZSE-E w Radomsku.

Główna tematyka projektu:

 • fotografia
 • wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez stworzenie warunków do otwartości i wzajemnego szacunku wśród młodzieży.

Zrealizowaliśmy już trzy projekty wymiany młodzieży polsko – ukraińskiej w ramach PURWM.

Aby projekt uwzględniał potrzeby młodzieży, niezbędne jest zaangażowanie uczniów już na etapie redakcji i składania wniosku aplikacyjnego.

Chętnych do udziału w projekcie zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego. Spośród złożonych formularzy zostanie wybranych 9 uczestników oraz stworzona lista rezerwowa. Po uzyskaniu pozytywnej oceny wniosku w ramach konkursu uczniowie zakwalifikowani podczas rekrutacji wstępnej do projektu stają się jego uczestnikami. Udział w projekcie jest bezpłatny. Do projektu nie rekrutuje się uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2022/2023.

Formularz rekrutacyjny jest do pobrania na stronie szkoły. Uzupełniony formularz należy złożyć osobiście do dnia 15.02.2023 r. w sekretariacie szkoły.

plik pdf - Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy Loga szkół biorących udział w wymianie młodzieży Plakat - Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży
2022-10-14
Loga patronatów

CYFROWA SZKOŁA

Nasza szkoła w okresie 1.05-31.10.2022 r. realizuje projekt pn. Cyfrowa szkoła - rozwój edukacji cyfrowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Radomsku.

Celem projektu jest poprawa jakości oferty edukacyjnej w zakresie nauczania opartego o najnowsze technologie informacyjno-komunikacyjne. Działania projektowe oparte są na o zadaniach:

 • ZADANIE 1: doskonalenie kompetencji kadry pedagogicznej szkoły ukierunkowanej na podnoszenie kompetencji zawodowych 40 nauczycieli szkoły poprzez możliwość uczestnictwa w 5 kursach/szkoleniach z zakresu nowoczesnych TIK
 • ZADANIE 2: doposażenie placówki w sprzęt TIK, w szczególności zestawy komputerów stacjonarnych z urządzeniami peryferyjnymi, urządzenia mobilne (tablety), monitory interaktywne oraz oprogramowanie specjalistyczne ułatwiające korzystanie z TIK, jak również urządzenia wspomagające funkcjonowanie sieci internetowej w szkole (AccessPoint, Switch).

Przedsięwzięcia realizowane w ramach projektu pozwolą na zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji opartej o najnowsze technologie informacyjno-komunikacyjne ukierunkowanej na potrzeby ucznia szkoły ponadpodstawowej.

Wartość projektu: 233.437,50 zł. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

2022-02-14
 Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

1 marca uroczyste otwarcie "EKOPRACOWNI w I LO w Radomsku".

To już trzecia EKOPRACOWNIA jaką udało nam się utworzyć w I Liceum Ogólnokształcącym w Radomsku od 2016 roku.

To wszystko dzięki konkursom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi „ Nasze Ekologiczne Pracownie”.

Tym razem EKOPRACOWNIA powstała w sali nr 5, która do tej pory pełniła funkcję pracowni biologicznej. Bardzo się cieszymy, że w tak trudnych czasach po raz kolejny udało się sprostać wymaganiom konkursowym.

 • Całkowity koszt zadania : 57 940 zł
 • Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu
 • Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 48 040 zł
 • Wkład własny – środki Powiatu: 9 900 zł

Oprócz powyższych kwot Rada Rodziców przy I LO przekazała 4 300 zł na prace remontowe zaplecza EKOPRACOWNI.

W „ EKOPRACOWNI I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku” będą realizowane treści z zakresu edukacji ekologicznej w ramach przedmiotów: chemia, fizyka, biologia.

Więcej informacji o ekopracowni

Katarzyna Alama-Gębicz – wicedyrektor I LO
Beata Zając Turlejska – nauczyciel fizyki i matematyki

2022-02-14
woj. Łodzkie, Gmina Kleszczów, Powiat Radomszczański

Długo wyczekiwana inwestycja w I LO ukończona!

"Przebudowa kortu tenisowego i przekształcenie go na boisko wielofunkcyjne w I Liceum Ogólnokształcącym w Radomsku” to nazwa zadania, które zostało zrealizowane w ramach Programu Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi „ Infrastruktura sportowa Plus".

Całkowity koszt zadania to 165 tys. zł. w tym:

 • dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 95 tys. zł.
 • wkład własny Powiatu Radomszczańskiego 30 tys. zł.
 • środki pozyskane z Gminy Kleszczów 40 tys. zł.
Więcej informacji o inwestycji

Autorki i koordynatorki projektu:

Katarzyna Alama-Gębicz – wicedyrektor I LO
Beata Zając Turlejska – nauczyciel fizyki i matematyki

2021-10-02
plakat akcji - Czytam więc jestem
2020-08-31

I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego w Radomsku zostało laureatem konkursu:
"Nasze Ekologiczne Pracownie".

przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

logo - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wartość ogólna zadania: 49 931 zł

Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 41 667 zł

Wkład własny : 8 264 zł

Utworzone „Eko-eksperymentarium I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku”, umożliwiło stworzenie uczniom warunków do przeprowadzania doświadczeń z zakresu przedmiotów przyrodniczych, analizy procesów i zjawisk zachodzących w otaczającym nas świecie. Powstały stanowiska do eksperymentowania , wyposażone w nowoczesne pomoce. W ramach remontu pomalowano ściany, wycyklinowano i pomalowano parkiet, naprawiono parapety. Wykonano przyłącze wodno-kanalizacyjne. Zmodernizowano instalację elektryczną, wykonano przyłącze do urządzenia sieciowego obsługującego internet. Zakupiono i zainstalowano przesuwaną tablicę akademicką , szafy na pomoce dydaktyczne, krzesła, biurko dla nauczyciela, stół demonstracyjny. Zakupione jednoosobowe stoliki uczniowskie umożliwią pracę indywidualną uczniów jak i w grupach. Zostały wykonane i umieszczone na ścianach plansze dydaktyczne oraz układ okresowy. W ramach projektu zakupiono cztery komputery, projektor, wizualizer, urządzenie sieciowe, tablet graficzny. Pracownia wzbogaciła się o pomoce dydaktyczne związane z edukacją ekologiczną m.in.: zestaw do doświadczeń i ćwiczeń z optyki geometrycznej, zestaw do doświadczeń z elektrostatyki, autko z napędem wodorowym, autko napędzane energią słoneczną, baterię słoneczną z wbudowanym silnikiem, mikroskop, lupy, maszynę elektrostatyczną, Generator Van de Graaffa z akcesoriami, elektryczną pompę próżniową, komplet do doświadczeń z próżnią miernik natężenia dźwięku, sprzęt laboratoryjny.

W „ Eko-eksperymentarium I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku” będą realizowane treści z zakresu edukacji ekologicznej w ramach przedmiotów: chemia, fizyka , przyroda, biologia.

W realizacji zadania wspiera nas organ prowadzący szkołę - Powiat Radomszczański. Wsparcie finansowe otrzymaliśmy również od firmy FBSerwis Kamieńsk Sp.z o.o.

http://www.wfosigw.lodz.pl/

Koordynatorki projektu: Beata Zając-Turlejska, Katarzyna Alama-Gębicz

DYPLOMY, CERTYFIKATY, PODZIĘKOWANIA

Podziękowania dla I LO za pomoc i serce okazane podopiecznym schroniska
Certyfikat udziału w premierach filmów o historii społeczności żydowskich
Certyfikat potwierdzający udział w programie przeciwdziałania przyczynom przestępczości.
Podziękowanie za współpracę przy organizacji obozu szkoleniowego EuroWeek - Szkoła Liderów
Dyplom dla ILO za zajęcie pierwszego miejsca w rywalizacji sportowej
Podziękowanie dla Pana Bogdana Węgrzyńskiego za wpieranie MOPS
Podziękowanie za udział W Szlachetnej Paczce
I LO jest uczestnikiem XIII edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego Twoje dane - Twoja sprawa
Podziękowanie dla I LO za uczestnictwo w XXXV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej
Dyplom dla I LO za udział w akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile
Dyplom ALCHEMIK dla I LO za upowszechnianie
Radomsko, 2023
wykonanie: button11©project

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody.

ZGADZAM SIĘ