Normalny rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Normalny wygląd strony Kontrast czarno - biały Kontrast żółto - czarny Kontrast czarno - żółty

I Liceum Ogólnokształcące
im. Feliksa Fabianiego w Radomsku

Szkoła otwarta na ludzi

AKTUALNOŚCI

2023-03-16
Uczniowie I LO - zdjęcie grupowe

Edukacja Prawna „Wokół Prawa – Wiem Więcej”

13.03.2023 roku uczestnicy innowacji Edukacja Prawna oraz uczniowie klasy III B wysłuchali wykładu dr Magdaleny Ustaborowicz, adiunkta Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, na temat prawa rodzinnego. Młodzież uzyskała informacje o zasadach zawierania małżeństw, prawach i obowiązkach małżonków. Dowiedziała się czym różni się separacja od rozwodu. Zdobyła wiedzę na temat zakresu władzy rodzicielskiej , macierzyństwa i ojcostwa oraz możliwości ich zaprzeczenia na drodze sądowej. Uczniowie zostali także poinformowani o zasadach rekrutacji na studia na kierunki : prawo i administracja Uniwersytetu Łódzkiego.

M. Machaj, B. Ujma, R. Oziembała.

2023-02-20
 Uczniowie w sądzie Rejonowym w Radomsku - zdjęcie grupowe

EDUKACJA PRAWNA-WOKÓŁ PRAWA-WIEM WIĘCEJ

Ignorantia iuris nocet, czyli nieznajomość prawa szkodzi oddaje sens edukacji prawnej, która jest ważnym elementem przygotowania młodych ludzi do dorosłego życia, uczenia ich odpowiedzialności za własne decyzje i czyny. Wprowadzenie edukacji prawnej pozwala na wyposażenie uczniów w podstawy wiedzy prawnej, kształtuje umiejętność rozwiązywania problemów oraz krytycznego myślenia. Znajomość tych podstaw jest niezbędna dla obywatela, aby swobodnie poruszać się we współczesnym świecie i świadomie uczestniczyć w funkcjonowaniu państwa.

W dniu 20 marca 2023 r. uczestnicy Edukacji Prawnej, łącznie 36 osób z klasy IA, IB, IE1 oraz II F, wzięli udział w spotkaniu w Sądzie Rejonowym w Radomsku w ramach innowacji realizowanej w I LO od 2019 r. Młodzież uczestniczyła w spotkaniu z Mediatorem Sądowym Panem mgr inż. Januszem Dąbrowskim, rozprawie cywilnej oraz odwiedziła archiwum sądowe. Podczas spotkania w sądzie, mogła poznać pracę poszczególnych wydziałów wraz z Panem dyrektorem Robertem Cieciurą. Przed rozprawą sądową, miała możliwość porozmawiania z Sędzią I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Radomsku. Uczniowie zostali zapoznani z tematyką rozpraw sądowych, przebiegiem rozpraw cywilnych i składem orzekającym.

Koordynatorzy innowacji. B.Ujma, M.Machaj, R.Oziembała

2023-01-03
Uczniowie w sali podczas wykładu

EDUKACJA PRAWNA - WOKÓŁ PRAWA WIEM WIĘCEJ

W czwartek 15 grudnia uczestnicy Edukacji Prawnej „Wokół Prawa – Wiem Więcej” wysłuchali wykładu na temat praw człowieka, który wygłosił prof. Uniwersytetu Łódzkiego pan Bartosz Wojciechowski. Prelegent w ciekawy sposób przedstawił uczniom definicję oraz genezę praw człowieka . Wskazał na chrześcijańskie i starożytne korzenie tych praw. Omówił powszechność i uniwersalność praw przysługujących bez wyjątku każdemu człowiekowi.

Prawa człowieka to podstawowe normy przysługujące wszystkim ludziom, wynikające z samego faktu bycia człowiekiem np.: prawo do życia, wolność słowa, zrzeszania się, czy prawo do edukacji. Prawa człowieka mają charakter: powszechny (są takie same dla każdego człowieka niezależnie od wyznawanych wartości, poglądów czy religii); przyrodzony (istnieją niezależnie od woli władzy czy przepisów prawa, państwo jedynie tworzy system ich ochrony); niezbywalny (żadna władza nie może nam ich odebrać, nie można się ich zrzec); nienaruszalny (istnieją niezależnie od władzy i nie mogą być przez nią dowolnie regulowane); naturalny (posiadamy je z racji godności osobowej, człowieczeństwa, a nie z powodu czyjejś decyzji czy nadania); niepodzielny (wszystkie stanowią integralną i współzależną całość).

Koordynatorzy: Bożena Ujma, Małgorzata Machaj, Radosław Oziembała

2022-06-20
Uczniowie na sali rozpraw w siedzibie Sądu Rejonowego w Radomsku

„Edukacja Prawna – Wokół prawa – wiem więcej”.

Od 2 i pół roku w naszym liceum realizowany jest innowacyjny projekt „Edukacja Prawna – Wokół prawa – wiem więcej”. W jego ramach 20 czerwca w siedzibie Sądu Rejonowego w Radomsku uczniowie klas III B1 i II B przeprowadzili symulację procesu karnego. Na miejscach publiczności zasiadło czterech zawodowych sędziów- karnistów i Dyrektor Sądu Pan Robert Cieciura. Po obejrzeniu rozprawy sędziowie podzielili się z młodzieżą wnioskami oraz opowiadali o swojej pracy zawodowej.

Chcieliśmy bardzo podziękować za okazaną nam kilkuletnią bezinteresowną pomoc Panu Robertowi Cieciurze. Zawsze chętnie reagował na nasze propozycje i służył cennymi radami.

Opiekunami odpowiedzialnymi za projekt są:

Małgorzata Machaj Bożena Ujma Radosław Oziembała

2022-04-11
Uczniowie I LO - wspólne zdjęcie w budynku Sądu Rejonowego

„Edukacja Prawna – wokół prawa-wiem więcej”

Po dłuższej przerwie uczniowie zaangażowani w edukację prawną (30 osób z klas IIB, IIIB1, IIIC1, IIIE1, IIIF1) realizowaną od września 2019 r. uczestniczyli w trzech rozprawach z zakresu prawa rodzinnego w Sądzie Rejonowym w Radomsku. Młodzież obserwowała przebieg rozpraw z udziałem sędziego Jakuba Klekowskiego, a następnie spotkała się z panią kurator. Wizyta w sądzie jest kolejnym etapem innowacji. Do tej pory młodzież brała udział w rozprawach sądowych w Wydziale Karnym oraz Cywilnym. Poznała pracę sądu, m.in. archiwum, poszczególnych wydziałów oraz spotkała się z sędziami, adwokatami, prokuratorem i mediatorem. Udział w innowacji umożliwia młodzieży rozwijanie zainteresowania prawem.

Opiekunowie innowacji

Bożena Ujma, Małgorzata Machaj, Radosław Oziembała

2021-12-15
 spotkanie online z prawnikiem z kancelarii w Gendron w Belgii dla klasy IIb oraz IIIb1

SPOTKANIE W RAMACH PROJEKTU "EDUKACJA PRAWNA"

W dniu 15 grudnia, w ramach projektu "Edukacja prawna", zostało zorganizowane spotkanie online z prawnikiem z kancelarii w Gendron w Belgii dla klasy IIb oraz IIIb1.

Pani Dominika Kubicz-Paulet, absolwentka naszego liceum, przybliżyła młodzieży zagadnienia związane z prawem belgijskim, sprawy, którymi ona sama najczęściej się zajmuje, ale także opowiedziała o życiu w Belgii, używanych językach, szkolnictwie i tradycjach bożonarodzeniowych.

Z pewnością nie było to nasze ostatnie spotkanie, zwłaszcza, że wiosną 2022 r. planujemy wyjazd do Gendron i Brukseli.

Organizator spotkania: profesor Anna Jędrzejczyk

Koordynatorzy projektu: profesor Małgorzata Machaj, profesor Bożena Ujma, profesor Radosław Oziembała.

2021-12-13
Logo - edukacja prawna

TYDZIEŃ Z PRAWAMI CZŁOWIEKA – 7-15 grudnia 2021r.

7 grudnia 2021 r.,

Zajęcia warsztatowe z prof. dr hab. Bartoszem Wojciechowskim nt. „Dynamika rozwoju praw człowieka w XXI wieku”,

8 grudnia 2021r.,

Konkurs wiedzy o prawach człowieka dla klas II

9 grudnia 2021r.,

Zajęcia warsztatowe, prowadzone przez studentów Koła Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego nt. „Prawa człowieka w konstytucji RP”

10 grudnia 2021r.,

Wykład online z  dr. Moniką Różalską, pracownikiem Studiów Międzynarodowych i Politologicznych na Uniwersytecie Łódzkim, nt. „Międzynarodowa ochrona praw człowieka”

15 grudnia 2021 r.,

Spotkanie online z Panią Dominką Kubicz- Paulet, prawnikiem z  kancelarii w Gendron w Belgii, nt.”Prawo obowiązujące w Belgii”

Organizatorzy: M.Machaj, B.Ujma, R.Oziembała

KOMUNIKATY

2022-02-27
 Flaga Ukrainy z napisem - Solidarni z Ukrainą

Drodzy Przyjaciele!

W dniach tak ciężkiej próby, w dramacie wojny, społeczność I LO w Radomsku przekazuje swoim ukraińskim miastom partnerskim oraz wszystkim Ukraińcom wyrazy solidarności i wsparcia.

2023-03-19
 Ulotka opisująca profile klas na rok szkolny 2023/2024
2023-03-12
Flagi poszczególnych krajów

POEZJA WSPÓŁCZESNA W I JEJ INTERPRETACJE – W SŁOWIE I OBRAZIE INNOWACJA LINGWISTYCZNA

Lubisz poezję, dołącz do nas!

Chcesz obcować z poezją współczesną, chcesz poznać pracę tłumaczy anglo – i niemieckojęzycznych, chcesz poznać swe umiejętności interpretatorskie zgłoś się do organizatorów innowacji:

 • sekcja języka polskiego – mgr Anna Piotrowska-Borowicz (prace literackie, interpretacja plastyczna i multimedialna tekstu poetyckiego),
 • sekcja języka niemieckiego – mgr Iwona Bałazińska (interpretacja słowna, plastyczna lub prezentacja multimedialna tekstu poetyckiego),
 • sekcja języka angielskiego – mgr Elżbieta Ozga (interpretacja słowna, plastyczna lub prezentacja multimedialna tekstu poetyckiego).

Właśnie ruszamy z kolejnym elementem innowacji – prace w sekcjach. Każdy chętny uczeń wybiera sekcję, w której chce pracować (może być kilka). Następnie przygotowuje pracę literacką lub plastyczną, prezentację multimedialną lub interpretację słowną pod kierunkiem nauczyciela.

Termin oddania prac: 23 marca 2023 r.
Termin przesłuchań: 24 marca 2023 r.
Rozstrzygnięcie konkursów: 13 kwietnia 2023 r.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!

Iwona Bałazińska, Anna Piotrowska-Borowicz, Elżbieta Ozga

2023-02-25
Najlepsze licea srebrna szkoła 2023 - perspektywy
2023-02-22
Jak przekazać 1.5 procent podatku
2023-01-31
Logo - Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży Logo - Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Ruszyła rekrutacja do projektu w ramach Polsko – Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży (wrzesień 2023)

Czekamy na ludzi kreatywnych, otwartych na świat i dialog międzykulturowy, zainteresowanych fotografią. Nie czekaj – zgłoś się i miej wpływ na kształt projektu już na etapie składania wniosku!

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży ogłosiła konkurs wniosków na rok 2023, w ramach którego dofinansowane mogą zostać projekty wymiany młodzieży polsko – ukraińskiej. Projekt będzie realizowany w dniach 25.09.2023 r.– 01.10.2023 r. na terenie Polski, pomiędzy czterema szkołami: I LO oraz ZSE-E z Radomska oraz dwiema szkołami z Równego, w tym z naszym partnerskim liceum LIDER. Wnioskodawcą projektu jest Fundacja „Otwarta Szkoła” działająca przy ZSE-E w Radomsku.

Główna tematyka projektu:

 • fotografia
 • wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez stworzenie warunków do otwartości i wzajemnego szacunku wśród młodzieży.

Zrealizowaliśmy już trzy projekty wymiany młodzieży polsko – ukraińskiej w ramach PURWM.

Aby projekt uwzględniał potrzeby młodzieży, niezbędne jest zaangażowanie uczniów już na etapie redakcji i składania wniosku aplikacyjnego.

Chętnych do udziału w projekcie zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego. Spośród złożonych formularzy zostanie wybranych 9 uczestników oraz stworzona lista rezerwowa. Po uzyskaniu pozytywnej oceny wniosku w ramach konkursu uczniowie zakwalifikowani podczas rekrutacji wstępnej do projektu stają się jego uczestnikami. Udział w projekcie jest bezpłatny. Do projektu nie rekrutuje się uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2022/2023.

Formularz rekrutacyjny jest do pobrania na stronie szkoły. Uzupełniony formularz należy złożyć osobiście do dnia 15.02.2023 r. w sekretariacie szkoły.

plik pdf - Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy Loga szkół biorących udział w wymianie młodzieży Plakat - Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży
2023-01-31
Plakat projektu Mistrzyni Szymborska
2022-10-14

CYFROWA SZKOŁA

Nasza szkoła w okresie 1.05-31.10.2022 r. realizuje projekt pn. Cyfrowa szkoła - rozwój edukacji cyfrowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Radomsku.

Celem projektu jest poprawa jakości oferty edukacyjnej w zakresie nauczania opartego o najnowsze technologie informacyjno-komunikacyjne. Działania projektowe oparte są na o zadaniach:

 • ZADANIE 1: doskonalenie kompetencji kadry pedagogicznej szkoły ukierunkowanej na podnoszenie kompetencji zawodowych 40 nauczycieli szkoły poprzez możliwość uczestnictwa w 5 kursach/szkoleniach z zakresu nowoczesnych TIK
 • ZADANIE 2: doposażenie placówki w sprzęt TIK, w szczególności zestawy komputerów stacjonarnych z urządzeniami peryferyjnymi, urządzenia mobilne (tablety), monitory interaktywne oraz oprogramowanie specjalistyczne ułatwiające korzystanie z TIK, jak również urządzenia wspomagające funkcjonowanie sieci internetowej w szkole (AccessPoint, Switch).

Przedsięwzięcia realizowane w ramach projektu pozwolą na zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji opartej o najnowsze technologie informacyjno-komunikacyjne ukierunkowanej na potrzeby ucznia szkoły ponadpodstawowej.

Wartość projektu: 233.437,50 zł. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

2022-02-14
 Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

1 marca uroczyste otwarcie "EKOPRACOWNI w I LO w Radomsku".

To już trzecia EKOPRACOWNIA jaką udało nam się utworzyć w I Liceum Ogólnokształcącym w Radomsku od 2016 roku.

To wszystko dzięki konkursom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi „ Nasze Ekologiczne Pracownie”.

Tym razem EKOPRACOWNIA powstała w sali nr 5, która do tej pory pełniła funkcję pracowni biologicznej. Bardzo się cieszymy, że w tak trudnych czasach po raz kolejny udało się sprostać wymaganiom konkursowym.

 • Całkowity koszt zadania : 57 940 zł
 • Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu
 • Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 48 040 zł
 • Wkład własny – środki Powiatu: 9 900 zł

Oprócz powyższych kwot Rada Rodziców przy I LO przekazała 4 300 zł na prace remontowe zaplecza EKOPRACOWNI.

W „ EKOPRACOWNI I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku” będą realizowane treści z zakresu edukacji ekologicznej w ramach przedmiotów: chemia, fizyka, biologia.

Więcej informacji o ekopracowni

Katarzyna Alama-Gębicz – wicedyrektor I LO
Beata Zając Turlejska – nauczyciel fizyki i matematyki

2022-02-14
woj. Łodzkie, Gmina Kleszczów, Powiat Radomszczański

Długo wyczekiwana inwestycja w I LO ukończona!

"Przebudowa kortu tenisowego i przekształcenie go na boisko wielofunkcyjne w I Liceum Ogólnokształcącym w Radomsku” to nazwa zadania, które zostało zrealizowane w ramach Programu Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi „ Infrastruktura sportowa Plus".

Całkowity koszt zadania to 165 tys. zł. w tym:

 • dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 95 tys. zł.
 • wkład własny Powiatu Radomszczańskiego 30 tys. zł.
 • środki pozyskane z Gminy Kleszczów 40 tys. zł.
Więcej informacji o inwestycji

Autorki i koordynatorki projektu:

Katarzyna Alama-Gębicz – wicedyrektor I LO
Beata Zając Turlejska – nauczyciel fizyki i matematyki

2022-10-16
2022-01-25
 Logo Szkoły promującej zdrowie

Program Szkoły Promującej Zdrowie w I Liceum Ogólnokształcacym w roku szkolnym 2021/2022

Program szkoły promującej zdrowie zakłada podejmowanie działań na rzecz zdrowia przez całe środowisko szkolne, celem jest stworzenie właściwego środowiska fizycznego sprzyjającego zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu wszystkich uczniów i pracowników szkoły.

plik pdf - ROGRAM Szkoły Promującej Zdrowie w I Liceum Ogólnokształcacym w roku szkolnym 2021/2022 Program Szkoły Promującej Zdrowie

Szkolny koordynator
mgr Bożena Ujma
nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa

2021-10-02
plakat akcji - Czytam więc jestem
2020-08-31

I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego w Radomsku zostało laureatem konkursu:
"Nasze Ekologiczne Pracownie".

przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

logo - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wartość ogólna zadania: 49 931 zł

Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 41 667 zł

Wkład własny : 8 264 zł

Utworzone „Eko-eksperymentarium I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku”, umożliwiło stworzenie uczniom warunków do przeprowadzania doświadczeń z zakresu przedmiotów przyrodniczych, analizy procesów i zjawisk zachodzących w otaczającym nas świecie. Powstały stanowiska do eksperymentowania , wyposażone w nowoczesne pomoce. W ramach remontu pomalowano ściany, wycyklinowano i pomalowano parkiet, naprawiono parapety. Wykonano przyłącze wodno-kanalizacyjne. Zmodernizowano instalację elektryczną, wykonano przyłącze do urządzenia sieciowego obsługującego internet. Zakupiono i zainstalowano przesuwaną tablicę akademicką , szafy na pomoce dydaktyczne, krzesła, biurko dla nauczyciela, stół demonstracyjny. Zakupione jednoosobowe stoliki uczniowskie umożliwią pracę indywidualną uczniów jak i w grupach. Zostały wykonane i umieszczone na ścianach plansze dydaktyczne oraz układ okresowy. W ramach projektu zakupiono cztery komputery, projektor, wizualizer, urządzenie sieciowe, tablet graficzny. Pracownia wzbogaciła się o pomoce dydaktyczne związane z edukacją ekologiczną m.in.: zestaw do doświadczeń i ćwiczeń z optyki geometrycznej, zestaw do doświadczeń z elektrostatyki, autko z napędem wodorowym, autko napędzane energią słoneczną, baterię słoneczną z wbudowanym silnikiem, mikroskop, lupy, maszynę elektrostatyczną, Generator Van de Graaffa z akcesoriami, elektryczną pompę próżniową, komplet do doświadczeń z próżnią miernik natężenia dźwięku, sprzęt laboratoryjny.

W „ Eko-eksperymentarium I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku” będą realizowane treści z zakresu edukacji ekologicznej w ramach przedmiotów: chemia, fizyka , przyroda, biologia.

W realizacji zadania wspiera nas organ prowadzący szkołę - Powiat Radomszczański. Wsparcie finansowe otrzymaliśmy również od firmy FBSerwis Kamieńsk Sp.z o.o.

http://www.wfosigw.lodz.pl/

Koordynatorki projektu: Beata Zając-Turlejska, Katarzyna Alama-Gębicz

DYPLOMY, CERTYFIKATY, PODZIĘKOWANIA

Certyfikat udziału w premierach filmów o historii społeczności żydowskich
Certyfikat potwierdzający udział w programie przeciwdziałania przyczynom przestępczości.
Podziękowanie za współpracę przy organizacji obozu szkoleniowego EuroWeek - Szkoła Liderów
Certyfikat - wiarygodna szkoła
Podziękowanie dla Pana Bogdana Węgrzyńskiego za wpieranie MOPS
Podziękowanie za udział W Szlachetnej Paczce
I LO jest uczestnikiem XIII edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego Twoje dane - Twoja sprawa
Podziękowanie dla I LO za uczestnictwo w XXXV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej
Dyplom dla I LO za udział w akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile
Dyplom ALCHEMIK dla I LO za upowszechnianie
Dyplom uznania dla Dyrekcji ILO za promowanie i wpieranie uzdolnień uczniów z wiedzy ekonomicznej
Radomsko, 2023
wykonanie: button11©project

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody.

ZGADZAM SIĘ