Normalny rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Normalny wygląd strony Kontrast czarno - biały Kontrast żółto - czarny Kontrast czarno - żółty

I Liceum Ogólnokształcące
im. Feliksa Fabianiego w Radomsku

Szkoła otwarta na ludzi

ARTYKUŁ

2021-12-20
 Uczniowie z aktorem

XVI EDYCJA DNI KINA - PODSUMOWANIE

16 grudnia 2021 r. zakończyła się tegoroczna – XVI edycja Dni Kina poświęcona Marianowi Dziędzielowi, aktorowi filmowemu i teatralnemu, wyjątkowej osobowości w  polskim kinie. XVI Dni Kina rozpoczęły się 6 grudnia warsztatami realizatorskimi pod hasłem „Po drugiej stronie lustra”, które poprowadził Sebastian Pierzchalski z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku. Uczestnicy warsztatów wzięli udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych. W trakcie trzech intensywnych dni uczniowie zdobyli podstawową wiedzę na temat etapów produkcji filmowej, a także praktycznie wykorzystali ją podczas realizacji krótkich etiud, będących pastiszami wybranych scen filmowych. Inspiracją dla uczestników były następujące filmy z udziałem Mariana Dziędziela – bohatera XVI Dni Kina: Taxi A (reż. M. Korneluk), Supermarket (reż. M. Żak), Komornik (reż. F. Falk), Wesele (reż. W. Smarzowski), Moje córki krowy (reż. K. Dębska), Dom zły (reż. W. Smarzowski). Zrealizowane przez młodzież etiudy tradycyjnie wzięły udział w Konkursie na Etiudę Filmową.

Równolegle od 6 do 8 grudnia odbył się przegląd filmów z udziałem bohatera edycji. Młodzi widzowie mogli obejrzeć kolejno filmy Zabawa Zabawa, reż. K. Dębska, Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy, reż. J. Majewski, Moje córki krowy, reż. K. Dębska, Kret, reż. R. Lewandowski, Wesele, reż. W. Smarzowski.

9 grudnia odbyły się warsztaty scenopisarskie pod hasłem „Rozwijanie filmowych historii”. Wykorzystana podczas warsztatów metoda storytellingu oparta jest na słowie, które w procesie filmowej produkcji staje się obrazem. Uczestnicy, pod kierunkiem dr Macieja Dowgiela stworzyli nietypową, kreatywną charakterystykę bohatera filmu „Wesele” w reż. Wojciecha Smarzowskiego – Wiesława Wojnara. Twórczo rozbudowali jego historię i stworzyli podstawę do własnego scenariusza filmowego. Warsztaty pozwoliły na poznanie przez uczestników mechanizmu tworzenia historii oraz na rozwijanie umiejętności twórczego myślenia.

13 grudnia w Sali widowiskowej MDK odbył się centralny element projektu Konkurs Wiedzy o Kinie „Życie i twórczość Mariana Dziędziela”.

Młodzież biorąca udział w konkursie rozwiązywała test dotyczący życia i twórczości Mariana Dziędziela oraz sylwetek aktorów, twórców i problematyki filmów z jego udziałem. Zadania konkursowe z którymi mierzyli się uczestnicy związane były również z rekwizytami i fragmentami filmów.

16 grudnia 2021 r. w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Radomsku odbyła się uroczysta Gala Finałowa XVI Dni Kina z udziałem bohatera tegorocznej edycji Mariana Dziędziela. Gala rozpoczęła się krótkim podsumowaniem projektu. Zgromadzona publiczność oraz bohater tegorocznych Dni Kina, Marian Dziędziel, wysłuchał relacji oraz obejrzał zdjęcia z przebiegu: Warsztatów realizatorskich, Warsztatów scenopisarsich oraz Konkursu Wiedzy o Filmie „Życie i twórczość Mariana Dziędziela”. Następnie mogliśmy wysłuchać rozmowy z aktorem, podczas której nasz gość odpowiadał na pytania młodzieży związane z pracą na planie i specyfiką zawodu aktora.

Centralnym punktem gali było wręczenie przez honorowego gościa nagród laureatom Konkursu Wiedzy o Filmie oraz Konkursu na Etiudę Filmową.

Wyniki Konkursu Wiedzy o Filmie „Życie i twórczość Mariana Dziędziela”.

Wyróżnienie zdobyła drużyna nr 6 z II LO w składzie:

 1. Julia Kiełbik
 2. Adrianna Klimek
 3. Julia Szewczyk

III zdobyła drużyna nr 12 z I LO w składzie:

 1. Anna Karasińska
 2. Julia Michalska
 3. Ewelina Radziwołek

II miejsce zdobyła drużyna nr 16 z I LO w składzie:

 1. Natalia Kapica
 2. Joanna Koćwin
 3. Natalia Kuśmierek

I miejsce zdobyła drużyna nr 7 z I LO w składzie:

 1. Marta Skotnicka
 2. Maria Banaszczyk
 3. Paweł Nowicki

Wyniki Konkursu na Etiudę Filmową ph. „ Po drugiej stronie lustra”.

III miejsce dla drużyny z I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku, w składzie: Dawid Chybalski, Zuzanna Cieślik, Dominika Kuśmierek za film „Taxi A”;

II miejsce dla drużyny z II Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku, w składzie: Alicja Kapuścińska, Kacper Kurowski, Nikola Pukacz za film „Komornik”;

I miejsce dla drużyny z I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku, w składzie: Milena Kowalska, Julia Kowalczyk, Nikola Majchrzak za film „Wesele”.

ZDJĘCIA Z XVI EDYCJI DNI KINA

AKTUALNOŚCI

2022-01-18
Uczennice Zuzanna Ciesielska oraz Olga Roksela

Sukcesy uczniów sekcji języka niemieckiego

Sesja jesienna 2021r. ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej z języka niemieckiego została pozytywnie rozstrzygnięta w przypadku dwóch uczennic naszej szkoły. Olga Roksela, uczennica klasy IIIc i Zuzanna Ciesielska, uczennica klasy Ic zdobyły dyplomy laureatów.

Ten etap współzawodnictwa wymagał bardzo dobrego przygotowania merytorycznego w kontekście językowym i umiejętności koncentracji. Uczestnicy biorący udział w konkursie zmagali się bowiem z testem wielokrotnego wyboru. Większość z nich osiągnęła satysfakcjonujące wyniki, które potwierdziły, iż potrafią oni zastosować swą wiedzę w  różnorodnych zadaniach, sprawdzających umiejętności językowe z podstawowych obszarów, m. in. rozumienia tekstu czytanego i struktur leksykalno gramatycznych.

Gratuluję serdecznie wszystkim uczestnikom wysokich wyników.

Opiekun młodzieży Iwona Bałazińska

2022-01-16
Logo olimpiady

Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z Języka Niemieckiego Olimpus

W dniu 13.01.2022 roku odbyła się w naszej szkole Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z Języka Niemieckiego Olimpus. Olimpiada o zasięgu ogólnopolskim przeprowadzana jest we wszystkich szkołach średnich i podstawowych z całej Polski, które wyrażają chęć zgłoszenia swojej szkoły do udziału w takiej olimpiadzie. Nasze liceum już od lat chętnie bierze udział w olimpiadach Olimpus.

W obecnej sesji zimowej olimpiady wzięło udział 46 uczniów naszego liceum. W przeważającej liczbie byli to uczniowie z klas III ale także z kl. II i I. Uczniowie bardzo chętnie włączyli się w przygotowania do olimpiady rozwiązując wcześniej różnego rodzaju testy leksykalno-gramatyczne.

Test olimpiady składał się z 30 zadań. Materiał zawarty w teście odpowiadał programowi nauczania w klasach 1-3. Na zadania składały się ćwiczenia na rozumienie tekstu czytanego, ćwiczenia z komunikacji językowej oraz ćwiczenia leksykalno-gramatyczne. Zadaniem uczniów było wybranie z czterech dostępnych odpowiedzi tylko jednej poprawnej odpowiedzi.

Celem olimpiady było propagowanie kompetencji języka niemieckiego, poszerzanie słownictwa, struktur gramatycznych.

Poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju olimpiadach, konkursach, wydarzeniach zachęcamy młodzież do rozwijania znajomości języka niemieckiego, co może zaprocentować w przyszłości wykorzystaniem języka niemieckiego w karierze zawodowej.

Koordynatorem olimpiady w naszej szkole była p. prof. Małgorzata Szablewska.

We współpracę oraz pomoc nad przeprowadzeniem olimpiady włączyła się p. prof. Iwona Bałazińska.

Życzymy naszym Uczniom wysokich wyników!

Oprac. Małgorzata Szablewska

2022-01-16
 Aleksander Gloc uczeń klasy IIID1

OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ

Aleksander Gloc uczeń klasy IIID1 znalazł się wśród 25 najlepszych uczniów województwa łódzkiego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Zawody II stopnia (okręgowe) XXXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się 14 stycznia 2022 r. (piątek) w 17 komitetach okręgowych powołanych przy Oddziałach Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w największych miastach Polski.

Zawody okręgowe miały charakter pisemny i  składały się z trzech elementów:

 • jednego pytania o charakterze ogólnym nawiązującego do hasła przewodniego Olimpiady,
 • zadania z analizy finansowej,
 • 30 pytań testowych.

Olkowi gratulujemy i czekamy na wyniki etapu wojewódzkiego, mamy nadzieję, że zakwalifikuje się do etapu centralnego.

2022-01-05
 Uczniowie biorący udział w konkursie

Ogólnopolski konkurs Multitest 2021 z języka angielskiego rozstrzygnięty

W październiku 2021r. 66 uczniów I LO w Radomsku wzięło udział w ogólnopolskim konkursie Multitest z języka angielskiego ogłoszonym przez Centrum Edukacji Szkolnej. Zaszczytny tytuł laureata zdobyło 5 uczniów naszej szkoły:

 • Kinga Koniarska z klasy II C (8 miejsce), Kacper Banaszek z klasy III D1 (8 miejsce), Igor Mossur i Milena Kowalska z klasy III D1 (9 miejsce ex aequo), oraz Oliwia Krawczyk z klasy III C1 (10 miejsce).

Aż 16 uczniów otrzymało wyróżnienia:

 • Natalia Piechowicz z klasy II C, Aleksander Gloc z klasy III D1 - 11 miejsce; Marcin Sztuk z klasy III C1, Maria Dawid z klasy III D1, Lena Stefańczyk z klasy III D1, Maria Kaczmarek z klasy III C1, Igor Kęsy z klasy III E - 12 miejsce
 • Weronika Maligłówka z klasy III C1, Jakub Wróblewski z klasy III D1, Paweł Dróżdż z klasy III D1 – 13 miejsce ex aequo Jan Woźniak z klasy III C1, Jakub Waszczak z klasy III D1, Filip Kostyra z klasy III E – 14 miejsce
 • Zuzanna Basiak z klasy III D1, Anna Karasińska z klasy III D1, Mikołaj Mądry z klasy III D1 – 15 miejsce ex aequo.

Gratulacje i życzenia dalszych sukcesów dla laureatów i wyróżnionych w konkursie uczniów.

Szkolni koordynatorzy konkursu – A. Cyniak i P. Pacholik

2022-01-04
Okładka książki

Książka stycznia

Na pytanie: „Kim jesteś ?”, Tadeusz Różewicz odpowiedział przed laty: „Kto mnie uważnie czyta, ten wie”. Z jego utworami w ręku Magdalena Grochowska podąża za nim przez krajobrazy, wśród których wzrastał, przez idee, które go kształtowały i przez historię, która przełamała jego los.

W pierwszym tomie reporterskiej biografii poety autorka wnika w dzieje rodziny. Rekonstruuje okoliczności, w jakich żydowska dziewczynka - matka Różewicza - opuściła swe gniazdo, a później wymknęła się Zagładzie. Odtwarza dramat żołnierza AK, którego presja polityczna uczyniła dezerterem. I dramat człowieka poparzonego wojną, który zrewolucjonizował polską poezję, choć „po Auschwitz” miała zamilknąć.

Grochowska opowiada czule o jego powrocie do życia w latach krakowskich i gliwickich, o Różewiczu mężu, ojcu, synu. Ukazuje uwikłanie w socrealizm i uwolnienie, narodziny Różewicza dramatopisarza.

Magdalena Grochowska nie odpowiada wprost na pytanie o to, jakim był człowiekiem, ale odsłania jego nieznane dotąd twarze. Zachęcam do czytania.

J. Banaszczyk

KOMUNIKATY

2022-01-20

OGŁOSZENIE

W dniu 27 stycznia 2022 r. o godz, 17.00 odbędą się spotkania z rodzicami poświęcone podsumowaniu półrocznych wyników nauczania i frekwencji. Wywiadówki odbędą zdalnie na platformie TEAMS.

Renata Kosela
Dyrektor I LO w Radomsku

2022-01-19

SYSTEM NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ

Potrzebujesz pomocy prawnika?
Nie radzisz sobie z zadłużeniem?
Nie możesz porozumieć się z sąsiadem?

Skorzystaj z  nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego!

Taka pomoc jest udzielana za darmo, nic nie musisz za nią płacić.

Jaką pomoc możesz otrzymać?

 • informację, jaka jest twoja sytuacja prawa oraz jakie są twoje prawa i obowiązki; informację, jak można rozwiązać twój problem;
 • pomoc przy sporządzeniu projektu pisma, wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych lub wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
 • pomoc przy sporządzeniu planu działania (np. spłaty zobowiązań) oraz w  jego realizacji,
 • darmową mediację (np. w sytuacji konfliktu z sąsiadem).

DODATKOWE MATERIAŁY:

plik docx - załącznik nr 1 Załącznik nr 1

plik pdf - załącznik nr 2 Załącznik nr 2

plik pdf -Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

2022-01-05

OGŁOSZENIE

Witamy drodzy Uczniowie,

w imieniu Samorządu Uczniowskiego pragniemy Was zachęcić do zakupów w naszym sklepiku online, w którym możecie nabyć produkty z logo naszej szkoły, do wyboru jest również wariant z okazji 100-lecia I LO.

Zamówienia możecie składać TYLKO do 24 stycznia 2022 !!!

Poniżej link do e-sklepu: https://www.bluzybro.pl/i-lo-w-radomsku/

Gorąco polecamy:)

SU oraz Justyna Broniszewska i Tomasz Wojtasik (opiekunowie SU)

2021-10-30

PRIMUS INTER PARES oraz SEMPER PRAESENS

Samorząd Uczniowski I LO ogłasza rozpoczęcie konkursów PRIMUS INTER PARES (Pierwszy wśród równych sobie) oraz SEMPER PRAESENS (Zawsze obecny). Zachęcamy Was do zapoznania się z regulaminami ww. konkursów i wzięcia w nich udziału!!!

plik pdf - Regulamin konkursu REGULAMIN KONKURSU ,,SEMPER PRAESENS’’
plik pdf - REGULAMIN
przyznawania tytułu PRIMUS INTER PARES REGULAMIN przyznawania tytułu PRIMUS INTER PARES
plik pdf - ANEKS DO REGULAMINU
przyznawania tytułu PRIMUS INTER PARES ANEKS DO REGULAMINU przyznawania tytułu PRIMUS INTER PARES
2021-10-02
plakat akcji - Czytam więc jestem
2021-10-04
Plakat - ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży
2021-10-04

I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego w Radomsku zostało laureatem konkursu:
"Nasze Ekologiczne Pracownie".

przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

logo - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wartość ogólna zadania: 49 931 zł

Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 41 667 zł

Wkład własny : 8 264 zł

Utworzone „Eko-eksperymentarium I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku”, umożliwiło stworzenie uczniom warunków do przeprowadzania doświadczeń z zakresu przedmiotów przyrodniczych, analizy procesów i zjawisk zachodzących w otaczającym nas świecie. Powstały stanowiska do eksperymentowania , wyposażone w nowoczesne pomoce. W ramach remontu pomalowano ściany, wycyklinowano i pomalowano parkiet, naprawiono parapety. Wykonano przyłącze wodno-kanalizacyjne. Zmodernizowano instalację elektryczną, wykonano przyłącze do urządzenia sieciowego obsługującego internet. Zakupiono i zainstalowano przesuwaną tablicę akademicką , szafy na pomoce dydaktyczne, krzesła, biurko dla nauczyciela, stół demonstracyjny. Zakupione jednoosobowe stoliki uczniowskie umożliwią pracę indywidualną uczniów jak i w grupach. Zostały wykonane i umieszczone na ścianach plansze dydaktyczne oraz układ okresowy. W ramach projektu zakupiono cztery komputery, projektor, wizualizer, urządzenie sieciowe, tablet graficzny. Pracownia wzbogaciła się o pomoce dydaktyczne związane z edukacją ekologiczną m.in.: zestaw do doświadczeń i ćwiczeń z optyki geometrycznej, zestaw do doświadczeń z elektrostatyki, autko z napędem wodorowym, autko napędzane energią słoneczną, baterię słoneczną z wbudowanym silnikiem, mikroskop, lupy, maszynę elektrostatyczną, Generator Van de Graaffa z akcesoriami, elektryczną pompę próżniową, komplet do doświadczeń z próżnią miernik natężenia dźwięku, sprzęt laboratoryjny.

W „ Eko-eksperymentarium I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku” będą realizowane treści z zakresu edukacji ekologicznej w ramach przedmiotów: chemia, fizyka , przyroda, biologia.

W realizacji zadania wspiera nas organ prowadzący szkołę - Powiat Radomszczański. Wsparcie finansowe otrzymaliśmy również od firmy FBSerwis Kamieńsk Sp.z o.o.

http://www.wfosigw.lodz.pl/

Koordynatorki projektu: Beata Zając-Turlejska, Katarzyna Alama-Gębicz

DYPLOMY, CERTYFIKATY, PODZIĘKOWANIA

Certyfikat potwierdzający udział w programie przeciwdziałania przyczynom przestępczości.
Podziękowanie za współpracę przy organizacji obozu szkoleniowego EuroWeek - Szkoła Liderów
Certyfikat - wiarygodna szkoła
Certyfikat - bezpieczna szkoła
Dyplom dla I LO za udział w projekcie
Dyplom za udział w IV edycji projektyu edukacyjnego UNICEF - szkoła z praami dziecka
Podziękowanie dla uczniów, nauczycieli oraz dyrekcji
Certyfikat Europejskiego Umiwersytetu Latającego
Złoty Certyfikat dla Zuanny Dłubak
Dyplom dla Pawła Dróżdża za udział w Wojewódzkim Seminarium Astronimiczno - Astronautycznym
Podziękowania dla Pani Beaty Zająć - Turlejskiej
Radomsko, 2022
wykonanie: button11©project

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody.

ZGADZAM SIĘ