Górne menu wyboru

Dolne menu wyboru - dla uczniów, rodziców oraz dokumenty">


PLAN LEKCJI

DZWONKI

ZASTĘPSTWA

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

ARCHIWUM

SPRAWA DLA DYREKTORA

SPRAWA DLA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
2019-09-04
grafika dla - PSYCHOLOG

DYŻURY PSYCHOLOGA

mgr Magdalena Badowska

PONIEDZIAŁEK - 8.00 - 12.00
WTOREK - 13.00 - 17.00
CZWARTEK - 8.00 - 11.00

Zadania psychologa:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 • wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

AKTUALNOŚCI

2019-11-11
grafika dla - ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - OBCHODY MIEJSKIE

101. ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI – OBCHODY MIEJSKIE

11 listopada uroczyste obchody Święta Niepodległości w Radomsku rozpoczęły się mszą św. o godz. 11.00. Następnie jej uczestnicy w pochodzie udali się pod tablicę poświęconą Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Tam przedstawiciele miasta, powiatu, partii politycznych, szkół, związków zawodowych, stowarzyszeń, organizacji społecznych złożyli kwiaty i wiązanki. Nasze Liceum reprezentował poczet sztandarowy w składzie: Aleksandra Crcoroska, Nikola Cynka i Mateusz Zagórowicz. 

Radosław Oziembała

grafika dla - ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - OBCHODY MIEJSKIE grafika dla - ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - OBCHODY MIEJSKIE
2019-11-11
grafika dla - ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

UROCZYSTA AKADEMIA Z OKAZJI ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

POMYŚL: Jesteś POLAKIEM. Żyjesz w wolnej POLSCE. Ta WOLNOŚĆ została Ci dana w darze. Wszyscy, którzy walczyli o NIEPODLEGŁOŚĆ – wywalczyli ją również dla Ciebie. Co teraz zrobisz z tą WOLNOŚCIĄ?... Czy zdołasz ją uchronić przed niewolą swoich złych przyzwyczajeń, słabości?... Jak będzie wyglądała Twoja przyszłość?... Takimi słowami zakończyła się uroczysta akademia z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas spotkania, na którym pojawiły się również władze powiatu, mieliśmy przyjemność podziwiać umiejętności recytatorskie i wokalne uczniów kl. I B1. Młodzież pod opieką naszych historyków: p. Bożeny Ujmy i p. M. Machaj stworzyła wyjątkowe widowisko. 

O godzinie 11.11 cała społeczność I LO wraz z gośćmi zaśpiewała Mazurka Dąbrowskiego włączając się tym samym w w ogólnopolskie obchody święta (akcja "Szkoła do Hymnu").

Anna Piotrowska
Radosław Oziembała

grafika dla - ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI grafika dla - ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI grafika dla - ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
grafika dla - ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI grafika dla - ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI grafika dla - ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
2019-11-06
grafika dla - MDM

SESJA MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA

W dniu 5 listopada odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta Radomsko. Młodzieżowi radni wybrali spośród swojego grona przewodniczącego, dwóch zastępców i dwóch sekretarzy oraz skarbnika. W posiedzeniu uczestniczyli również uczniowie I LO, Marcin Bareła i Mateusz Patalan

Ten pierwszy został wybrany w-ce przewodniczącym MRM, a ten drugi - sekretarzem. 

KOMUNIKATY...

2019-11-03
2019-10-03

PROJEKTY...

DNI KINA - INFORMACJE Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa Bieg na orientację
Projekt Comenius GIODO Dzieciom e-Twinning
DYSKUSYJNE KLUBY EDUKACYJNE
KONKURS MATEMATYCZNY POKOMAT Dołączyliśmy do społecznej kampanii - Cała Polska czyta dzieciom WSPÓŁPRACA Z BETEL
TYDZIEŃ ZDROWIA Poezja współczesna i jej interpretacje – w słowie i obrazie

PATRONAT

Uniwersytet Łódzki
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Politechnika Częstochowska

PARTNERZY SZKOŁY

Logo Archiwum Karla Dedeciusa Logo Uniwersytetu Europejskiego we Frankfurcie

Społeczna Akademia Nauk w Radomsku

SPONSORZY

Sponsor - Fabryka mebli giętych FAMEG

CERTYFIKATY

II miejsce - koszykówka chłopców Certyfikat edukacji patriotycznej Olimpiada wiedzy ekonomicznej II miejsce - koszykówka dziewcząt Certyfikat edukacji patriotycznej Dyplom - II miejsce w piłce nożnej
Euroweek
jak nie czytam, jak czytam
Szkoła promująca zdrowie
UNICEF - I LO z prawami dziecka
 • Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej
 • Przejdź do strony Strostwa Powiatowego w Radomsku
 • Nasz kanał na portalu Youtube.com
 • Nasz profil na Facebook
 • Nasz profil na Instagramie
Stopka strony
I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego w Radomsku
2011 - 2019

Polityka prywatności