Normalny rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Normalny wygląd strony Kontrast czarno - biały Kontrast żółto - czarny Kontrast czarno - żółty

I Liceum Ogólnokształcące
im. Feliksa Fabianiego w Radomsku

Szkoła otwarta na ludzi

AKTUALNOŚCI

2023-10-23
Uczniowie podczas wykładu

Innowacja „Edukacja Prawna-Wokół prawa-wiem więcej”

Od 2019 r. w I Liceum Ogólnokształcący w Radomsku realizowana jest innowacja -Edukacja Prawna, której celem jest: poszerzanie świadomości prawnej młodzieży, poznanie zawodów prawniczych oraz zainteresowanie kierunkami studiów związanych z prawem.

W dniu 6 października 2023 r. młodzież wzięła udział w zajęciach w Sądzie Rejonowym w Radomsku, gdzie uczestniczyła w trzech rozprawach z zakresu prawa cywilnego. Zwiedziła archiwum sądowe oraz areszt. Została zapoznana z pracą poszczególnych wydziałów i spotkała się z  mediatorem sądowym.

16 października 2023 r. w I Liceum Ogólnokształcącym odbyły się zajęcia z Panią dr Magdaleną Ustaborowicz – adiunktem, Katedry Teorii i Filozofii Prawa, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas spotkania młodzież poznała najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa cywilnego oraz zasady rekrutacji na studia prawnicze.

23 października po raz kolejny młodzież udała się do Sądu Rejonowego, gdzie uczestniczyła w zajęciach z Panią Prezes Sądu Sędzią Anną Hanus-Klarą. Uczniowie zostali zapoznani z zasadami prawa karnego i cywilnego, przebiegiem rozpraw karnych i cywilnych oraz obowiązkami wynikającymi z wykonywania zawodu sędziego.

Koordynatorzy innowacji: B.Ujma, M.Machaj, R.Oziembała

2023-03-16
Uczniowie I LO - zdjęcie grupowe

Edukacja Prawna „Wokół Prawa – Wiem Więcej”

13.03.2023 roku uczestnicy innowacji Edukacja Prawna oraz uczniowie klasy III B wysłuchali wykładu dr Magdaleny Ustaborowicz, adiunkta Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, na temat prawa rodzinnego. Młodzież uzyskała informacje o zasadach zawierania małżeństw, prawach i obowiązkach małżonków. Dowiedziała się czym różni się separacja od rozwodu. Zdobyła wiedzę na temat zakresu władzy rodzicielskiej , macierzyństwa i ojcostwa oraz możliwości ich zaprzeczenia na drodze sądowej. Uczniowie zostali także poinformowani o zasadach rekrutacji na studia na kierunki : prawo i administracja Uniwersytetu Łódzkiego.

M. Machaj, B. Ujma, R. Oziembała.

2023-02-20
 Uczniowie w sądzie Rejonowym w Radomsku - zdjęcie grupowe

EDUKACJA PRAWNA-WOKÓŁ PRAWA-WIEM WIĘCEJ

Ignorantia iuris nocet, czyli nieznajomość prawa szkodzi oddaje sens edukacji prawnej, która jest ważnym elementem przygotowania młodych ludzi do dorosłego życia, uczenia ich odpowiedzialności za własne decyzje i czyny. Wprowadzenie edukacji prawnej pozwala na wyposażenie uczniów w podstawy wiedzy prawnej, kształtuje umiejętność rozwiązywania problemów oraz krytycznego myślenia. Znajomość tych podstaw jest niezbędna dla obywatela, aby swobodnie poruszać się we współczesnym świecie i świadomie uczestniczyć w funkcjonowaniu państwa.

W dniu 20 marca 2023 r. uczestnicy Edukacji Prawnej, łącznie 36 osób z klasy IA, IB, IE1 oraz II F, wzięli udział w spotkaniu w Sądzie Rejonowym w Radomsku w ramach innowacji realizowanej w I LO od 2019 r. Młodzież uczestniczyła w spotkaniu z Mediatorem Sądowym Panem mgr inż. Januszem Dąbrowskim, rozprawie cywilnej oraz odwiedziła archiwum sądowe. Podczas spotkania w sądzie, mogła poznać pracę poszczególnych wydziałów wraz z Panem dyrektorem Robertem Cieciurą. Przed rozprawą sądową, miała możliwość porozmawiania z Sędzią I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Radomsku. Uczniowie zostali zapoznani z tematyką rozpraw sądowych, przebiegiem rozpraw cywilnych i składem orzekającym.

Koordynatorzy innowacji. B.Ujma, M.Machaj, R.Oziembała

2023-01-03
Uczniowie w sali podczas wykładu

EDUKACJA PRAWNA - WOKÓŁ PRAWA WIEM WIĘCEJ

W czwartek 15 grudnia uczestnicy Edukacji Prawnej „Wokół Prawa – Wiem Więcej” wysłuchali wykładu na temat praw człowieka, który wygłosił prof. Uniwersytetu Łódzkiego pan Bartosz Wojciechowski. Prelegent w ciekawy sposób przedstawił uczniom definicję oraz genezę praw człowieka . Wskazał na chrześcijańskie i starożytne korzenie tych praw. Omówił powszechność i uniwersalność praw przysługujących bez wyjątku każdemu człowiekowi.

Prawa człowieka to podstawowe normy przysługujące wszystkim ludziom, wynikające z samego faktu bycia człowiekiem np.: prawo do życia, wolność słowa, zrzeszania się, czy prawo do edukacji. Prawa człowieka mają charakter: powszechny (są takie same dla każdego człowieka niezależnie od wyznawanych wartości, poglądów czy religii); przyrodzony (istnieją niezależnie od woli władzy czy przepisów prawa, państwo jedynie tworzy system ich ochrony); niezbywalny (żadna władza nie może nam ich odebrać, nie można się ich zrzec); nienaruszalny (istnieją niezależnie od władzy i nie mogą być przez nią dowolnie regulowane); naturalny (posiadamy je z racji godności osobowej, człowieczeństwa, a nie z powodu czyjejś decyzji czy nadania); niepodzielny (wszystkie stanowią integralną i współzależną całość).

Koordynatorzy: Bożena Ujma, Małgorzata Machaj, Radosław Oziembała

2022-06-20
Uczniowie na sali rozpraw w siedzibie Sądu Rejonowego w Radomsku

„Edukacja Prawna – Wokół prawa – wiem więcej”.

Od 2 i pół roku w naszym liceum realizowany jest innowacyjny projekt „Edukacja Prawna – Wokół prawa – wiem więcej”. W jego ramach 20 czerwca w siedzibie Sądu Rejonowego w Radomsku uczniowie klas III B1 i II B przeprowadzili symulację procesu karnego. Na miejscach publiczności zasiadło czterech zawodowych sędziów- karnistów i Dyrektor Sądu Pan Robert Cieciura. Po obejrzeniu rozprawy sędziowie podzielili się z młodzieżą wnioskami oraz opowiadali o swojej pracy zawodowej.

Chcieliśmy bardzo podziękować za okazaną nam kilkuletnią bezinteresowną pomoc Panu Robertowi Cieciurze. Zawsze chętnie reagował na nasze propozycje i służył cennymi radami.

Opiekunami odpowiedzialnymi za projekt są:

Małgorzata Machaj Bożena Ujma Radosław Oziembała

2022-04-11
Uczniowie I LO - wspólne zdjęcie w budynku Sądu Rejonowego

„Edukacja Prawna – wokół prawa-wiem więcej”

Po dłuższej przerwie uczniowie zaangażowani w edukację prawną (30 osób z klas IIB, IIIB1, IIIC1, IIIE1, IIIF1) realizowaną od września 2019 r. uczestniczyli w trzech rozprawach z zakresu prawa rodzinnego w Sądzie Rejonowym w Radomsku. Młodzież obserwowała przebieg rozpraw z udziałem sędziego Jakuba Klekowskiego, a następnie spotkała się z panią kurator. Wizyta w sądzie jest kolejnym etapem innowacji. Do tej pory młodzież brała udział w rozprawach sądowych w Wydziale Karnym oraz Cywilnym. Poznała pracę sądu, m.in. archiwum, poszczególnych wydziałów oraz spotkała się z sędziami, adwokatami, prokuratorem i mediatorem. Udział w innowacji umożliwia młodzieży rozwijanie zainteresowania prawem.

Opiekunowie innowacji

Bożena Ujma, Małgorzata Machaj, Radosław Oziembała

2021-12-15
 spotkanie online z prawnikiem z kancelarii w Gendron w Belgii dla klasy IIb oraz IIIb1

SPOTKANIE W RAMACH PROJEKTU "EDUKACJA PRAWNA"

W dniu 15 grudnia, w ramach projektu "Edukacja prawna", zostało zorganizowane spotkanie online z prawnikiem z kancelarii w Gendron w Belgii dla klasy IIb oraz IIIb1.

Pani Dominika Kubicz-Paulet, absolwentka naszego liceum, przybliżyła młodzieży zagadnienia związane z prawem belgijskim, sprawy, którymi ona sama najczęściej się zajmuje, ale także opowiedziała o życiu w Belgii, używanych językach, szkolnictwie i tradycjach bożonarodzeniowych.

Z pewnością nie było to nasze ostatnie spotkanie, zwłaszcza, że wiosną 2022 r. planujemy wyjazd do Gendron i Brukseli.

Organizator spotkania: profesor Anna Jędrzejczyk

Koordynatorzy projektu: profesor Małgorzata Machaj, profesor Bożena Ujma, profesor Radosław Oziembała.

2021-12-13
Logo - edukacja prawna

TYDZIEŃ Z PRAWAMI CZŁOWIEKA – 7-15 grudnia 2021r.

7 grudnia 2021 r.,

Zajęcia warsztatowe z prof. dr hab. Bartoszem Wojciechowskim nt. „Dynamika rozwoju praw człowieka w XXI wieku”,

8 grudnia 2021r.,

Konkurs wiedzy o prawach człowieka dla klas II

9 grudnia 2021r.,

Zajęcia warsztatowe, prowadzone przez studentów Koła Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego nt. „Prawa człowieka w konstytucji RP”

10 grudnia 2021r.,

Wykład online z  dr. Moniką Różalską, pracownikiem Studiów Międzynarodowych i Politologicznych na Uniwersytecie Łódzkim, nt. „Międzynarodowa ochrona praw człowieka”

15 grudnia 2021 r.,

Spotkanie online z Panią Dominką Kubicz- Paulet, prawnikiem z  kancelarii w Gendron w Belgii, nt.”Prawo obowiązujące w Belgii”

Organizatorzy: M.Machaj, B.Ujma, R.Oziembała

KOMUNIKATY

2023-11-26
 Logo

TYDZIEŃ ZDROWIA 2023

Już jutro w I LO startuje Tydzień Zdrowia. Szczegółowy program dostępny poniżej.

plik pdf- Tydzień zdrowia - harmonogram Tydzień Zdrowia w I LO 27 XI - 1 XII 2023r.
2023-11-21
Logo szlachetnej paczki

SZLACHETNA PACZKA W I LO

Szlachetna Paczka – ogólnopolski projekt społeczny organizowany przez Stowarzyszenie Wiosna, którego głównym celem jest materialna i mentalna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Organizacyjnie opiera się na pracy kilkunastu tysięcy wolontariuszy w całej Polsce koordynowanej z centrali w Krakowie. Zasadą działania projektu jest tzw. mądra pomoc, czyli taki rodzaj bezpośredniego wsparcia, który ma dać wybranym rodzinom narzędzia do tego, by były w stanie zacząć samodzielnie rozwiązywać swoje problemy.

Pomoc rodzinom przekazywana jest podczas Finału Szlachetnej Paczki, nazywanego „weekendem cudów”, który odbywa się co roku na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia.

I Liceum Ogólnokształcące w Radomsku od wielu lat pomaga rodzinom z Radomska oraz powiatu radomszczańskiego. W tym roku kolejny raz zostały wybrane dwie rodziny. Opis każdej z nich oraz ich potrzeby znajdują się w załączniku. Zbiórka darów trwa od 22 listopada do 8 grudnia w sali 38.

Zapraszamy do współpracy.

Organizatorzy Szlachetnej Paczki w I LO:
Bożena Ujma opiekun SKPCK oraz Szkolne Koło PCK
Justyna Broniszewska i  Tomasz Wojtasik oraz Samorząd Uczniowski w ILO

plik pdf - Szlachetna paczka - opis rodzin Szlachetna paczka - opis rodzin
2023-11-20

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO POD NAZWĄ „WSZYSCY WSZYSTKIM ŚLĄ ŻYCZENIA”

 1. Organizatorem konkursu są nauczyciele – wychowawcy świetlicy szkolnej w I Liceum Ogólnokształcącym w Radomsku.
 2. Celem konkursu jest rozwijanie kreatywności i uzdolnień plastycznych uczniów, zachęcenie do kultywowania tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia oraz uwrażliwienie na potrzebę pielęgnowania wartości, jaką jest utrzymywanie więzi z pokoleniem emerytowanych profesorów naszej szkoły.
 3. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez uczestnika 1-5 kartek świątecznych w dowolnej technice plastycznej. Prace powinny mieć formę karnetu (po złożeniu 3. strona musi pozostać wolna, tak aby można było wkleić ujednoliconą treść życzeń). Maksymalny format kartki-karnetu powinien po złożeniu zmieścić się do koperty A5, czyli nie może przekroczyć wymiarów 210 mm x 148 mm. Dostarczone prace będą kodowane. Do pracy konkursowej uczestnik powinien załączyć zaklejoną kopertę ze swoimi danymi (imię, nazwisko, klasa). Każda praca otrzyma kolejny numer, który znajdzie się również na kopercie.
 4. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane ich autorom – przechodzą na własność organizatora. W okresie przedświątecznym zostaną rozesłane do instytucji, z którymi współpracuje szkoła, oraz do emerytowanych nauczycieli. Dostarczenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 5. Prace należy dostarczyć do wychowawców świetlicy do dnia 4 grudnia 2023 r. Komisja w składzie: p. J. Banaszczyk, p. A. Krupińska i p. A. Wyrfel – Grzegorczyk i p. I. Strzebiecka wyróżni 5 prac spośród kartek zgłoszonych do konkursu. Ich autorzy zostaną nagrodzeni drobnymi upominkami. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy. Inne spodziewane nagrody to twórcza satysfakcja z dobrze wykonanego zadania i uśmiech na twarzach obdarowanych.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 11 grudnia 2023 r. na tablicy w świetlicy szkolnej.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie.

Organizatorzy
Wychowawcy świetlicy

2023-11-11
 Plakat akcji czytaj pl KOd QR akcji czytaj pl
2023-10-28
Logo dni kina
2023-09-19
Pomoc dla Ani Zbierańskiej - plakat
2023-09-10
 logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

12 września uroczyste otwarcie ,,Eko- Centrum Geograficznego” w I LO w Radomsku.

Pracownia powstała w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi "Nasze ekologiczne pracownie”.

Całkowity koszt zadania : 70 140 zł. Pozyskane środki z WFOŚ i GW w Łodzi - 59 940zł, wkład własny, środki z Powiatu Radomszczańskiego – 10 200zł.

Pozyskane fundusze pozwoliły utworzyć nowoczesną, funkcjonalną , bogatą w pomoce dydaktyczne pracownię, dającą młodzieży atrakcyjne warunki nauczania, a nauczycielom komfortowe warunki pracy.

W Eko-Centrum Geograficznym będą prowadzone zajęcia z przedmiotów przyrodniczych, w większości z geografii.

Przerobiono instalację elektryczną, wycyklinowano i pomalowano podłogę, wyremontowano i pomalowano ściany, odnowiono parapety. Zakupiono jednoosobowe stoliki, krzesła, szafy, biurko, komputer. Oprócz tradycyjnych pomocy dydaktycznych (mapy, globusy, plansze) zakupiono programy multimedialne. Tablica kredowa została zastąpiona monitorem interaktywnym, dotykowym, który łączy w sobie funkcjonalność tablicy interaktywnej z  komputerem, projektorem i głośnikami. Prezentowanie na ekranie mapy, plansze, filmy pozwolą pokazać obiekty w bardzo dużej rozdzielczości. Na ścianach pracowni zostały wyeksponowane ciekawostki z ekologii i geografii. W oknach pojawiły się nowe rolety. Na szafkach i parapetach rośliny.

Beata Zając-Turlejska

2023-07-26

ROZPOCZĘCIE XXII EDYCJI PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

Celem programu jest ułatwienie młodzieży ze wsi i z małych miast pokonania trudnej dla niej bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej, poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok studiów oraz założenie, że perspektywa uzyskania takiego stypendium będzie działać motywująco.

Szczegóły na stronie internetowej: www.stypendia-pomostowe.pl

plik pdf - STYPENDIA POMOSTOWE 2023/2024 STYPENDIA POMOSTOWE 2023/2024
2023-05-11
Plakat akcji Starter Radomsko
2022-10-14
Loga patronatów

CYFROWA SZKOŁA

Nasza szkoła w okresie 1.05-31.10.2022 r. realizuje projekt pn. Cyfrowa szkoła - rozwój edukacji cyfrowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Radomsku.

Celem projektu jest poprawa jakości oferty edukacyjnej w zakresie nauczania opartego o najnowsze technologie informacyjno-komunikacyjne. Działania projektowe oparte są na o zadaniach:

 • ZADANIE 1: doskonalenie kompetencji kadry pedagogicznej szkoły ukierunkowanej na podnoszenie kompetencji zawodowych 40 nauczycieli szkoły poprzez możliwość uczestnictwa w 5 kursach/szkoleniach z zakresu nowoczesnych TIK
 • ZADANIE 2: doposażenie placówki w sprzęt TIK, w szczególności zestawy komputerów stacjonarnych z urządzeniami peryferyjnymi, urządzenia mobilne (tablety), monitory interaktywne oraz oprogramowanie specjalistyczne ułatwiające korzystanie z TIK, jak również urządzenia wspomagające funkcjonowanie sieci internetowej w szkole (AccessPoint, Switch).

Przedsięwzięcia realizowane w ramach projektu pozwolą na zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji opartej o najnowsze technologie informacyjno-komunikacyjne ukierunkowanej na potrzeby ucznia szkoły ponadpodstawowej.

Wartość projektu: 233.437,50 zł. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

2022-02-14
 Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

1 marca uroczyste otwarcie "EKOPRACOWNI w I LO w Radomsku".

To już trzecia EKOPRACOWNIA jaką udało nam się utworzyć w I Liceum Ogólnokształcącym w Radomsku od 2016 roku.

To wszystko dzięki konkursom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi „ Nasze Ekologiczne Pracownie”.

Tym razem EKOPRACOWNIA powstała w sali nr 5, która do tej pory pełniła funkcję pracowni biologicznej. Bardzo się cieszymy, że w tak trudnych czasach po raz kolejny udało się sprostać wymaganiom konkursowym.

 • Całkowity koszt zadania : 57 940 zł
 • Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu
 • Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 48 040 zł
 • Wkład własny – środki Powiatu: 9 900 zł

Oprócz powyższych kwot Rada Rodziców przy I LO przekazała 4 300 zł na prace remontowe zaplecza EKOPRACOWNI.

W „ EKOPRACOWNI I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku” będą realizowane treści z zakresu edukacji ekologicznej w ramach przedmiotów: chemia, fizyka, biologia.

Więcej informacji o ekopracowni

Katarzyna Alama-Gębicz – wicedyrektor I LO
Beata Zając Turlejska – nauczyciel fizyki i matematyki

2022-02-14
woj. Łodzkie, Gmina Kleszczów, Powiat Radomszczański

Długo wyczekiwana inwestycja w I LO ukończona!

"Przebudowa kortu tenisowego i przekształcenie go na boisko wielofunkcyjne w I Liceum Ogólnokształcącym w Radomsku” to nazwa zadania, które zostało zrealizowane w ramach Programu Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi „ Infrastruktura sportowa Plus".

Całkowity koszt zadania to 165 tys. zł. w tym:

 • dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 95 tys. zł.
 • wkład własny Powiatu Radomszczańskiego 30 tys. zł.
 • środki pozyskane z Gminy Kleszczów 40 tys. zł.
Więcej informacji o inwestycji

Autorki i koordynatorki projektu:

Katarzyna Alama-Gębicz – wicedyrektor I LO
Beata Zając Turlejska – nauczyciel fizyki i matematyki

2021-10-02
plakat akcji - Czytam więc jestem
2020-08-31

I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego w Radomsku zostało laureatem konkursu:
"Nasze Ekologiczne Pracownie".

przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

logo - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wartość ogólna zadania: 49 931 zł

Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 41 667 zł

Wkład własny : 8 264 zł

Utworzone „Eko-eksperymentarium I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku”, umożliwiło stworzenie uczniom warunków do przeprowadzania doświadczeń z zakresu przedmiotów przyrodniczych, analizy procesów i zjawisk zachodzących w otaczającym nas świecie. Powstały stanowiska do eksperymentowania , wyposażone w nowoczesne pomoce. W ramach remontu pomalowano ściany, wycyklinowano i pomalowano parkiet, naprawiono parapety. Wykonano przyłącze wodno-kanalizacyjne. Zmodernizowano instalację elektryczną, wykonano przyłącze do urządzenia sieciowego obsługującego internet. Zakupiono i zainstalowano przesuwaną tablicę akademicką , szafy na pomoce dydaktyczne, krzesła, biurko dla nauczyciela, stół demonstracyjny. Zakupione jednoosobowe stoliki uczniowskie umożliwią pracę indywidualną uczniów jak i w grupach. Zostały wykonane i umieszczone na ścianach plansze dydaktyczne oraz układ okresowy. W ramach projektu zakupiono cztery komputery, projektor, wizualizer, urządzenie sieciowe, tablet graficzny. Pracownia wzbogaciła się o pomoce dydaktyczne związane z edukacją ekologiczną m.in.: zestaw do doświadczeń i ćwiczeń z optyki geometrycznej, zestaw do doświadczeń z elektrostatyki, autko z napędem wodorowym, autko napędzane energią słoneczną, baterię słoneczną z wbudowanym silnikiem, mikroskop, lupy, maszynę elektrostatyczną, Generator Van de Graaffa z akcesoriami, elektryczną pompę próżniową, komplet do doświadczeń z próżnią miernik natężenia dźwięku, sprzęt laboratoryjny.

W „ Eko-eksperymentarium I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku” będą realizowane treści z zakresu edukacji ekologicznej w ramach przedmiotów: chemia, fizyka , przyroda, biologia.

W realizacji zadania wspiera nas organ prowadzący szkołę - Powiat Radomszczański. Wsparcie finansowe otrzymaliśmy również od firmy FBSerwis Kamieńsk Sp.z o.o.

http://www.wfosigw.lodz.pl/

Koordynatorki projektu: Beata Zając-Turlejska, Katarzyna Alama-Gębicz

DYPLOMY, CERTYFIKATY, PODZIĘKOWANIA

Podziękowanie za wsparcie logistyczne 93 batalionulekkiej piechoty w Łasku
Certyfikat za udział w 6 edycji Sprzątamy Dla Polski
Podziękowania dla I LO za pomoc i serce okazane podopiecznym schroniska
Certyfikat udziału w premierach filmów o historii społeczności żydowskich
Dyplom dla ILO za zajęcie pierwszego miejsca w rywalizacji sportowej
Podziękowanie dla Pana Bogdana Węgrzyńskiego za wpieranie MOPS
Podziękowanie za udział W Szlachetnej Paczce
I LO jest uczestnikiem XIII edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego Twoje dane - Twoja sprawa
Podziękowanie dla I LO za uczestnictwo w XXXV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej
Dyplom dla I LO za udział w akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile
Dyplom ALCHEMIK dla I LO za upowszechnianie
Radomsko, 2023
wykonanie: button11©project

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody.

ZGADZAM SIĘ