Normalny rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Normalny wygląd strony Kontrast czarno - biały Kontrast żółto - czarny Kontrast czarno - żółty

I Liceum Ogólnokształcące
im. Feliksa Fabianiego w Radomsku

Szkoła otwarta na ludzi

AKTUALNOŚCI

2023-11-13
 Uczniowie w sali podczas wykładu

Wisława Szymborska - bohaterka tegorocznej edycji innowacji pedagogicznej

Prelekcja i warsztaty w dniu 15 listopada, w których wzięła udział młodzież z klasy IIA, przybliżyły sylwetkę i twórczość poetki desygnowanej przez kapitułę sztokholmską do nagrody Nobla w roku 1996. Podczas spotkania wymienione zostały nazwiska z kręgu bliskich znajomych pisarki, powszechnie znanych literatów. Wśród wspomnianych osobistości był prof. dr hab. Michał Rusinek, obecnie wykładowca akademicki UJ w Krakowie, a przed laty serdeczny przyjaciel dostojnej Damy pełniący rolę niezastąpionego sekretarza.

Czytaj więcej...o SZYMBORSKA

2023-05-04
laureaci konkursu - zdjęcie grupowe

Rozstrzygnięcie zadań konkursowych zrealizowanych w ramach innowacji poetyckiej

W tym roku szkolnym kolejny raz została zrealizowana innowacja pod tytułem “Spotkanie z poezją współczesną”. Bohaterem przedsięwzięcia był Janusz Różewicz, a jego twórczość przypada na okres wojenny. Poprzez udział w szkolnym przedsięwzięciu licealiści oddali hołd temu znamienitemu Radomszczaninowi. Młodzież pracowała w sekcjach językowych i przygotowywała interpretacje literackie, plastyczne i multimedialne odpowiednio do wybranych utworów. Słowo w języku ojczystym, słowo w tłumaczeniu na język angielski, innym razem na język niemiecki i obraz czy to w akwareli, czy na płótnie, czy w prezentacji multimedialnej był przywoływany dzięki pracy z wierszami Radomszczanina.

Czytaj więcej...o SPOTKANIE Z POEZJĄ WSPÓŁCZESNĄ

2023-03-27
Ucznowie - zdjęcie grupowe

„POEZJA WSPÓŁCZESNA I JEJ INTERPRETACJE – W SŁOWIE I OBRAZIE” - INNOWACJA LINGWISTYCZNA

„Lubisz poezję, dołącz do nas!

Chcesz obcować z poezją współczesną, chcesz poznać pracę tłumaczy anglo – i niemieckojęzycznych, chcesz poznać swe umiejętności interpretatorskie zgłoś się do organizatorów innowacji.” Powyższej treści zaproszenie odczytali licealiści i odpowiedzieli na nie gremialnie. Młodzież pracowała w wybranych sekcjach i realizowała zadania projektowe, koncentrujące się na ilustracjach artystycznych utworów poety. Najlepszych interpretatorów wyłonią jurorzy. Poznamy ich już wkrótce.

Słowo w języku ojczystym, słowo w tłumaczeniu na język angielski, innym razem na język niemiecki i obraz czy to w akwareli, czy na płótnie, czy w prezentacji multimedialnej był przywoływany dzięki pracy z wierszami Radomszczanina. Bohaterem tegorocznej edycji przedsięwzięcia językowego jest Janusz Różewicz. 23 marca organizatorzy odebrali prace „z obrazem” i interpretacje słowne w języku polskim, a 24 marca odbyła się uroczystość przesłuchania wierszy w przekładach na język angielski i niemiecki. Spotkanie w uroczystej atmosferze było nie tylko doznaniem estetycznym, ale stanowiło także podziękowanie za spuściznę literacką i drogę życiową Janusza Różewicza. Pani profesor Iwona Bałazińska przypomniała tragiczne losy poety, który podczas II wojny światowej pełnił funkcję podporucznika Armii Krajowej. W czerwcu 1944 został aresztowany przez łódzkie Gestapo i osadzony w więzieniu, a 7 listopada tegoż roku został stracony w trakcie akcji likwidacji członków AK. Trudne doznania określiły charakter spuścizny literackiej, gdzie młodzieńczy zachwyt nad światem i optymizm zmagały się okrucieństwem wojny.

Dojrzałe interpretacje wierszy przez licealistów potwierdzają nie tylko ich zdolności artystyczne, ale także wrażliwość na przekazywane treści. Od poniedziałku, 27 marca, będzie można już podziwiać autorskie prace plastyczne w hallu szkoły na pierwszym piętrze. Zapraszamy do zapoznania się z nimi!

Autorzy prac i organizatorzy przedsięwzięcia

2023-03-01
 Uczniowie podczas wykładu w sali informatycznej

Tajniki warsztatu translatorskiego - wykład dr Ilony Czechowskiej w ramach innowacji lingwistycznej

Innowacja pedagogiczna ”Poezja współczesna i jej interpretacje - w słowie i obrazie" jest przedsięwzięciem, którego zasadniczymi celami są obcowanie z utworami polskich poetów i poznawanie warsztatu literackiego ich tłumaczy. Prelekcja pani dr Ilony Czechowskiej, pracownika naukowego Uniwersytetu Europejskiego Viadrina została wpisana w realizację tego projektu. Wykład koncentrował się na postaci kongenialnego tłumacza Karla Dedeciusa. Licealiści poznali jego biografię i zarys pracy z obcojęzycznymi tekstami. Prelegentka wyjaśniała, dlaczego przekłady Profesora zyskały światowe uznanie, dlaczego stał się autorytetem wśród literatów, co było powodem zajmowania się przez niego tłumaczeniem utworów polskich poetów na język niemiecki. Pani doktor przytaczała nazwiska wielkich Polaków, przyjaciół Karla Dedeciusa: Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza i Tadeusza Różewicza. Prywatne kontakty z wymienionymi Osobistościami świata kultury miały olbrzymi wpływ na jego warsztat translatorski i skutkowały tym, iż możliwe były najpierw korekty, doprecyzowania i w efekcie tworzenie doskonałych tekstów tłumaczeniowych.

Dzisiejszy interesujący wykład otwiera kolejny etap innowacji. Młodzież przystąpi do realizacji przydzielonych zadań w trzech sekcjach warsztatowych w obszarach języków: polskiego, angielskiego i niemieckiego.

Organizatorzy spotkania
Iwona Bałazińska, Anna Piotrowska – Borowicz, Grzegorz Kolasa

2022-10-25
prof. Anna Piotrowska-Borowicz podczas spotkania

ZA NAMI PIERWSZE WARSZTATY JĘZYKOWE W RAMACH INNOWACJI "SPOTKANIE Z POEZJĄ WSPÓŁCZESNĄ"

W poniedziałek odbyły się warsztaty z języka polskiego otwierające prace w sekcjach językowych w ramach innowacji "Spotkanie z poezją współczesną". Tegorocznym bohaterem przedsięwzięcia jest Janusz Różewicz i jego poezja, o której podczas spotkania mówiła prof. Anna Piotrowska-Borowicz. Oprócz teorii była też praktyka - uczniowie pracowali z czterema wybranymi tekstami poety, które będą podstawą do prac w sekcjach językowych. Warsztaty zakończyła krótka prelekcja prof. Iwony Bałazińskiej, która przybliżyła pracę nad tekstami w grupie języka niemieckiego. Teraz chętni uczniowie podejmą decyzję, w której sekcji chcą pracować. Będzie to kolejny etap przedsięwzięcia.

Serdecznie dziękujemy uczniom klas pierwszych za tak duże zainteresowanie naszą innowacją i zachęcamy do współpracy!!!

Spotkanie wizytował Pan Dyrektor - Bogdan Węgrzyński.

Anna Piotrowska-Borowicz - opiekun sekcji języka polskiego
Iwona Bałazińska - opiekun sekcji języka niemieckiego
Elżbieta Ozga - opiekun sekcji języka angielskiego

2022-10-19
Uczniowie oglądają wystawę

KOLEJNY ETAP INNOWACJI

W ostatni poniedziałek, 17 października, odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące działań w zakresie innowacji "Spotkanie z poezją współczesną", która jest elementem projektu "Poezja współczesna i jej interpretacje - w słowie i obrazie". Koordynatorki działań: p. Anna Piotrowska-Borowicz i p. Iwona Bałazińska, zapoznały uczniów klas pierwszych z różnymi elementami innowacji, zaprezentowały również dotychczasowe efekty realizacji przedsięwzięcia, które jak się okazało cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. W kolejny poniedziałek odbędą się pierwsze warsztaty poświęcone analizie tekstów tegorocznego bohatera innowacji - Janusza Różewicza.

Serdecznie dziękujemy uczniom za obecność, zainteresowanie i aktywność.

Liczymy na dalszą współpracę!

Spotkanie wizytowała Pani Wicedyrektor - Małgorzata Szablewska.

2022-06-12
Ekran komputera z programem teams

SPOTKANIA Z JĘZYKIEM

W czwartek, 9 czerwca, po raz ostatni w tym roku szkolnym, uczniowie klas III B1 i III C1 mieli okazję spotkać się z pracownikami UJD w Częstochowie. Ponownie na naszych ekranach w aplikacji Teams pojawiła się Pani Profesor Violetta Jaros, ale wykład wygłosiła doktorantka Pani Daniela Ilnicka, która mówiła o imionach jako kategoriach antroponimicznych, o podstawach prawnych ich używania, o motywach nadawania imion oraz źródłach kulturowych polskiego imiennictwa.

Serdecznie dziękujemy za ciekawe spotkania i wykłady!

A. Piotrowska-Borowicz

2022-06-05
Ekran komputera z programem Teams

SPOTKANIA Z JĘZYKIEM

W czwartek, 2 czerwca, uczniowie klas III B1 i III C1 po raz kolejny spotkali się z pracownikiem UJD w Częstochowie w ramach naszej współpracy z uczelnią. Tym razem naszym gościem była dr hab. prof. UJD Renata Bizior, która mówiła o przemianach w słowotwórstwie współczesnego języka polskiego. Pani Profesor zwróciła uwagę na płynność i dynamiczność warstwy językowej, czynny zasób słownictwa naszego języka, kategorie wyrazów składających się na współczesną leksykę oraz na sposoby wzbogacania zasobów językowych.

Przedostatnie spotkanie w tym roku szkolnym ponownie obyło się na platformie Teams.

Anna Piotrowska-Borowicz

2022-06-01
Rozpoczęcie występów

Niemieckojęzyczne interpretacje poetyckie

“Niektórzy lubią poezję”, tak zatytułowany jest Jeden z wierszy Wisławy Szymborskiej. 31 maja 2022r. w sali 30 spotkali się ci “Niektórzy”, ci którzy lubią poezję. Była nostalgia, zaduma i chwile uniesień. Dominujący chabrowy kolor dekoracji nakreślił atmosferę, która pozwoliła na głębokie przeżycie treści poetyckich. Zainteresowani kunsztem poetyckim Janusza Różewicza i jego tłumacza Aloisa Woldana interpretowali wybrane wiersze w języku niemieckim. W pierwszej części spotkania przywołano wybrane fragmenty utworów w oryginale i w przekładzie, aby dostrzec i potem zrozumieć, jak trudny jest warsztat tłumacza - artysty. W gronie interpretatorów znaleźli się uczniowie klas pierwszych (Ic, Ie, If), drugich (IId) i trzecich (IIIb1). Najchętniej wybieranymi utworami były “Urlop”/ “Urlaub” i “Meldunek”/ “Meldung”.

Choć każdy z wierszy niósł ciężar przeżyć wojny, nie był zatem łatwy w interpretacji, to młodzież zachwyciła swoimi wystąpieniami widownię i jurorów. W jury zasiadały nauczycielki uczące języków w naszym liceum, Iwona Bałazińska, Anna Piotrowska – Borowicz i Małgorzata Szablewska. Doskonałe przygotowanie młodzieży zarówno w obszarze fonetyki jak i interpretacji spowodowało, iż wyłonienie laureatów nie było łatwe. Poznamy ich już wkrótce, po zrealizowaniu całego przedsięwzięcia “Poezja współczesna i jej interpretacje w słowie i obrazie. Gratulujemy wszystkim uczestnikom zaangażowania i umiejętności w tej części innowacji. Być może już teraz, po spotkaniu poetyckim znają oni odpowiedź na pytanie Noblistki “ … tylko co to takiego poezja …".

Organizatorki przedsięwzięcia: Iwona Bałazińska i Anna Piotrowska - Borowicz

KOMUNIKATY

2023-11-26
 Logo

TYDZIEŃ ZDROWIA 2023

Już jutro w I LO startuje Tydzień Zdrowia. Szczegółowy program dostępny poniżej.

plik pdf- Tydzień zdrowia - harmonogram Tydzień Zdrowia w I LO 27 XI - 1 XII 2023r.
2023-11-21
Logo szlachetnej paczki

SZLACHETNA PACZKA W I LO

Szlachetna Paczka – ogólnopolski projekt społeczny organizowany przez Stowarzyszenie Wiosna, którego głównym celem jest materialna i mentalna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Organizacyjnie opiera się na pracy kilkunastu tysięcy wolontariuszy w całej Polsce koordynowanej z centrali w Krakowie. Zasadą działania projektu jest tzw. mądra pomoc, czyli taki rodzaj bezpośredniego wsparcia, który ma dać wybranym rodzinom narzędzia do tego, by były w stanie zacząć samodzielnie rozwiązywać swoje problemy.

Pomoc rodzinom przekazywana jest podczas Finału Szlachetnej Paczki, nazywanego „weekendem cudów”, który odbywa się co roku na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia.

I Liceum Ogólnokształcące w Radomsku od wielu lat pomaga rodzinom z Radomska oraz powiatu radomszczańskiego. W tym roku kolejny raz zostały wybrane dwie rodziny. Opis każdej z nich oraz ich potrzeby znajdują się w załączniku. Zbiórka darów trwa od 22 listopada do 8 grudnia w sali 38.

Zapraszamy do współpracy.

Organizatorzy Szlachetnej Paczki w I LO:
Bożena Ujma opiekun SKPCK oraz Szkolne Koło PCK
Justyna Broniszewska i  Tomasz Wojtasik oraz Samorząd Uczniowski w ILO

plik pdf - Szlachetna paczka - opis rodzin Szlachetna paczka - opis rodzin
2023-11-20

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO POD NAZWĄ „WSZYSCY WSZYSTKIM ŚLĄ ŻYCZENIA”

 1. Organizatorem konkursu są nauczyciele – wychowawcy świetlicy szkolnej w I Liceum Ogólnokształcącym w Radomsku.
 2. Celem konkursu jest rozwijanie kreatywności i uzdolnień plastycznych uczniów, zachęcenie do kultywowania tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia oraz uwrażliwienie na potrzebę pielęgnowania wartości, jaką jest utrzymywanie więzi z pokoleniem emerytowanych profesorów naszej szkoły.
 3. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez uczestnika 1-5 kartek świątecznych w dowolnej technice plastycznej. Prace powinny mieć formę karnetu (po złożeniu 3. strona musi pozostać wolna, tak aby można było wkleić ujednoliconą treść życzeń). Maksymalny format kartki-karnetu powinien po złożeniu zmieścić się do koperty A5, czyli nie może przekroczyć wymiarów 210 mm x 148 mm. Dostarczone prace będą kodowane. Do pracy konkursowej uczestnik powinien załączyć zaklejoną kopertę ze swoimi danymi (imię, nazwisko, klasa). Każda praca otrzyma kolejny numer, który znajdzie się również na kopercie.
 4. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane ich autorom – przechodzą na własność organizatora. W okresie przedświątecznym zostaną rozesłane do instytucji, z którymi współpracuje szkoła, oraz do emerytowanych nauczycieli. Dostarczenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 5. Prace należy dostarczyć do wychowawców świetlicy do dnia 4 grudnia 2023 r. Komisja w składzie: p. J. Banaszczyk, p. A. Krupińska i p. A. Wyrfel – Grzegorczyk i p. I. Strzebiecka wyróżni 5 prac spośród kartek zgłoszonych do konkursu. Ich autorzy zostaną nagrodzeni drobnymi upominkami. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy. Inne spodziewane nagrody to twórcza satysfakcja z dobrze wykonanego zadania i uśmiech na twarzach obdarowanych.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 11 grudnia 2023 r. na tablicy w świetlicy szkolnej.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie.

Organizatorzy
Wychowawcy świetlicy

2023-11-11
 Plakat akcji czytaj pl KOd QR akcji czytaj pl
2023-10-28
Logo dni kina
2023-09-19
Pomoc dla Ani Zbierańskiej - plakat
2023-09-10
 logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

12 września uroczyste otwarcie ,,Eko- Centrum Geograficznego” w I LO w Radomsku.

Pracownia powstała w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi "Nasze ekologiczne pracownie”.

Całkowity koszt zadania : 70 140 zł. Pozyskane środki z WFOŚ i GW w Łodzi - 59 940zł, wkład własny, środki z Powiatu Radomszczańskiego – 10 200zł.

Pozyskane fundusze pozwoliły utworzyć nowoczesną, funkcjonalną , bogatą w pomoce dydaktyczne pracownię, dającą młodzieży atrakcyjne warunki nauczania, a nauczycielom komfortowe warunki pracy.

W Eko-Centrum Geograficznym będą prowadzone zajęcia z przedmiotów przyrodniczych, w większości z geografii.

Przerobiono instalację elektryczną, wycyklinowano i pomalowano podłogę, wyremontowano i pomalowano ściany, odnowiono parapety. Zakupiono jednoosobowe stoliki, krzesła, szafy, biurko, komputer. Oprócz tradycyjnych pomocy dydaktycznych (mapy, globusy, plansze) zakupiono programy multimedialne. Tablica kredowa została zastąpiona monitorem interaktywnym, dotykowym, który łączy w sobie funkcjonalność tablicy interaktywnej z  komputerem, projektorem i głośnikami. Prezentowanie na ekranie mapy, plansze, filmy pozwolą pokazać obiekty w bardzo dużej rozdzielczości. Na ścianach pracowni zostały wyeksponowane ciekawostki z ekologii i geografii. W oknach pojawiły się nowe rolety. Na szafkach i parapetach rośliny.

Beata Zając-Turlejska

2023-07-26

ROZPOCZĘCIE XXII EDYCJI PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

Celem programu jest ułatwienie młodzieży ze wsi i z małych miast pokonania trudnej dla niej bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej, poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok studiów oraz założenie, że perspektywa uzyskania takiego stypendium będzie działać motywująco.

Szczegóły na stronie internetowej: www.stypendia-pomostowe.pl

plik pdf - STYPENDIA POMOSTOWE 2023/2024 STYPENDIA POMOSTOWE 2023/2024
2023-05-11
Plakat akcji Starter Radomsko
2022-10-14
Loga patronatów

CYFROWA SZKOŁA

Nasza szkoła w okresie 1.05-31.10.2022 r. realizuje projekt pn. Cyfrowa szkoła - rozwój edukacji cyfrowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Radomsku.

Celem projektu jest poprawa jakości oferty edukacyjnej w zakresie nauczania opartego o najnowsze technologie informacyjno-komunikacyjne. Działania projektowe oparte są na o zadaniach:

 • ZADANIE 1: doskonalenie kompetencji kadry pedagogicznej szkoły ukierunkowanej na podnoszenie kompetencji zawodowych 40 nauczycieli szkoły poprzez możliwość uczestnictwa w 5 kursach/szkoleniach z zakresu nowoczesnych TIK
 • ZADANIE 2: doposażenie placówki w sprzęt TIK, w szczególności zestawy komputerów stacjonarnych z urządzeniami peryferyjnymi, urządzenia mobilne (tablety), monitory interaktywne oraz oprogramowanie specjalistyczne ułatwiające korzystanie z TIK, jak również urządzenia wspomagające funkcjonowanie sieci internetowej w szkole (AccessPoint, Switch).

Przedsięwzięcia realizowane w ramach projektu pozwolą na zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji opartej o najnowsze technologie informacyjno-komunikacyjne ukierunkowanej na potrzeby ucznia szkoły ponadpodstawowej.

Wartość projektu: 233.437,50 zł. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

2022-02-14
 Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

1 marca uroczyste otwarcie "EKOPRACOWNI w I LO w Radomsku".

To już trzecia EKOPRACOWNIA jaką udało nam się utworzyć w I Liceum Ogólnokształcącym w Radomsku od 2016 roku.

To wszystko dzięki konkursom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi „ Nasze Ekologiczne Pracownie”.

Tym razem EKOPRACOWNIA powstała w sali nr 5, która do tej pory pełniła funkcję pracowni biologicznej. Bardzo się cieszymy, że w tak trudnych czasach po raz kolejny udało się sprostać wymaganiom konkursowym.

 • Całkowity koszt zadania : 57 940 zł
 • Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu
 • Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 48 040 zł
 • Wkład własny – środki Powiatu: 9 900 zł

Oprócz powyższych kwot Rada Rodziców przy I LO przekazała 4 300 zł na prace remontowe zaplecza EKOPRACOWNI.

W „ EKOPRACOWNI I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku” będą realizowane treści z zakresu edukacji ekologicznej w ramach przedmiotów: chemia, fizyka, biologia.

Więcej informacji o ekopracowni

Katarzyna Alama-Gębicz – wicedyrektor I LO
Beata Zając Turlejska – nauczyciel fizyki i matematyki

2022-02-14
woj. Łodzkie, Gmina Kleszczów, Powiat Radomszczański

Długo wyczekiwana inwestycja w I LO ukończona!

"Przebudowa kortu tenisowego i przekształcenie go na boisko wielofunkcyjne w I Liceum Ogólnokształcącym w Radomsku” to nazwa zadania, które zostało zrealizowane w ramach Programu Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi „ Infrastruktura sportowa Plus".

Całkowity koszt zadania to 165 tys. zł. w tym:

 • dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 95 tys. zł.
 • wkład własny Powiatu Radomszczańskiego 30 tys. zł.
 • środki pozyskane z Gminy Kleszczów 40 tys. zł.
Więcej informacji o inwestycji

Autorki i koordynatorki projektu:

Katarzyna Alama-Gębicz – wicedyrektor I LO
Beata Zając Turlejska – nauczyciel fizyki i matematyki

2021-10-02
plakat akcji - Czytam więc jestem
2020-08-31

I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego w Radomsku zostało laureatem konkursu:
"Nasze Ekologiczne Pracownie".

przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

logo - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wartość ogólna zadania: 49 931 zł

Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 41 667 zł

Wkład własny : 8 264 zł

Utworzone „Eko-eksperymentarium I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku”, umożliwiło stworzenie uczniom warunków do przeprowadzania doświadczeń z zakresu przedmiotów przyrodniczych, analizy procesów i zjawisk zachodzących w otaczającym nas świecie. Powstały stanowiska do eksperymentowania , wyposażone w nowoczesne pomoce. W ramach remontu pomalowano ściany, wycyklinowano i pomalowano parkiet, naprawiono parapety. Wykonano przyłącze wodno-kanalizacyjne. Zmodernizowano instalację elektryczną, wykonano przyłącze do urządzenia sieciowego obsługującego internet. Zakupiono i zainstalowano przesuwaną tablicę akademicką , szafy na pomoce dydaktyczne, krzesła, biurko dla nauczyciela, stół demonstracyjny. Zakupione jednoosobowe stoliki uczniowskie umożliwią pracę indywidualną uczniów jak i w grupach. Zostały wykonane i umieszczone na ścianach plansze dydaktyczne oraz układ okresowy. W ramach projektu zakupiono cztery komputery, projektor, wizualizer, urządzenie sieciowe, tablet graficzny. Pracownia wzbogaciła się o pomoce dydaktyczne związane z edukacją ekologiczną m.in.: zestaw do doświadczeń i ćwiczeń z optyki geometrycznej, zestaw do doświadczeń z elektrostatyki, autko z napędem wodorowym, autko napędzane energią słoneczną, baterię słoneczną z wbudowanym silnikiem, mikroskop, lupy, maszynę elektrostatyczną, Generator Van de Graaffa z akcesoriami, elektryczną pompę próżniową, komplet do doświadczeń z próżnią miernik natężenia dźwięku, sprzęt laboratoryjny.

W „ Eko-eksperymentarium I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku” będą realizowane treści z zakresu edukacji ekologicznej w ramach przedmiotów: chemia, fizyka , przyroda, biologia.

W realizacji zadania wspiera nas organ prowadzący szkołę - Powiat Radomszczański. Wsparcie finansowe otrzymaliśmy również od firmy FBSerwis Kamieńsk Sp.z o.o.

http://www.wfosigw.lodz.pl/

Koordynatorki projektu: Beata Zając-Turlejska, Katarzyna Alama-Gębicz

DYPLOMY, CERTYFIKATY, PODZIĘKOWANIA

Podziękowanie za wsparcie logistyczne 93 batalionulekkiej piechoty w Łasku
Certyfikat za udział w 6 edycji Sprzątamy Dla Polski
Podziękowania dla I LO za pomoc i serce okazane podopiecznym schroniska
Certyfikat udziału w premierach filmów o historii społeczności żydowskich
Dyplom dla ILO za zajęcie pierwszego miejsca w rywalizacji sportowej
Podziękowanie dla Pana Bogdana Węgrzyńskiego za wpieranie MOPS
Podziękowanie za udział W Szlachetnej Paczce
I LO jest uczestnikiem XIII edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego Twoje dane - Twoja sprawa
Podziękowanie dla I LO za uczestnictwo w XXXV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej
Dyplom dla I LO za udział w akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile
Dyplom ALCHEMIK dla I LO za upowszechnianie
Radomsko, 2023
wykonanie: button11©project

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody.

ZGADZAM SIĘ